Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd för att använda kommunens mark

Ska du ställa upp byggställningar, containrar eller göra annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Ska du borra, gräva eller göra något som påverkar trafiken behöver du söka tillstånd för schaktning och TA-plan.

Ansök om schakttillstånd eller TA-plan

Markupplåtelse

  • Tillstånd för markupplåtelse

    Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Du ansöker om tillstånd för markupplåtelse hos polisen.

Tillstånd för schakt och trafikanordningar

 

Mer läsning för dig