Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd för markupplåtelse på offentlig plats & vägarbeten 

Ska du ställa upp byggställningar, containrar eller göra annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Ska du borra, gräva eller göra något som påverkar trafiken behöver du söka tillstånd för schaktning och TA-plan.

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Markupplåtelse

 • Fikastund på uteservering
  Trafik & resor

  Tillstånd markupplåtelse

  Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Du ansöker om tillstånd för markupplåtelse hos polisen.

Tillstånd för schakt och trafikanordningar

 • Trafik & resor

  Ansök om schakttillstånd

  För att du ska få utföra schaktarbeten på Sollentuna kommuns mark krävs ett schakttillstånd. Om arbetet utförs på allmän platsmark och påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik krävs en beviljad trafikanordningsplan innan...