Till navigation Till innehåll (s)
En grävmasking på en byggarbetsplats i Väsjön

Schakttillstånd eller TA-plan

För att utföra markarbeten i gator, vägar och annan offentlig mark i Sollentuna kommun krävs tillstånd. Här kan du ansöka om schakttillstånd och tillstånd för trafikanordningsplan.

Viktigt innan du söker

För att förenkla ansökningsprocessen använd gärna vår checklista ”Hjälp att söka”. I anvisningarna står det hur du ska genomföra ditt arbete, vid avvikelser kan kommunen ta ut sanktionsavgift.

Anvisningar för schakt publiceras i februari 2021. 

Teknisk handbok

Sök tillstånd här

Registrera dig på vår webbtjänst ISYRoad för att ansöka om schakttillstånd och trafikanordningsplan. Om du redan är registrerad i ISYcase så behöver du inte registrera sig på nytt - användarnamn och lösenord är desamma.

Inloggning till ISYRoad

Handläggningstiden är 7-20 arbetsdagar

Det flesta schakttillstånd och TA-planer hanteras inom 7-10 arbetsdagar. Tänk på att ärenden som omfattas av till exempel omläggning av trafik, bussgator, parkering, samråd med andra myndigheter kan ta 20 arbetsdagar eller mer eftersom handläggningen kan behöva invänta externa samråd.

Det finns möjlighet att begära skyndsam handläggning till en extra kostnad, se länken Kostnader för tillstånd ovan. 

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag tänka på första gången jag ansöker? – Läs igenom anvisningarna och skapa en användare i vår webbtjänst ISYRoad. Försök att få din ansökan så komplett som möjligt, använd gärna checklistan som stöd. Teknisk handbok innehåller ytterligare information om tekniska krav i Sollentuna.

Vad ska jag tänka på när jag tar fram en TA-plan? – ”Hela resan”-perspektivet där gång- och cykeltrafik prioriteras och framkomlighet för kollektivtrafik ska säkerställas enligt Sollentunas trafikpolicy och teknisk handbok.

Viktiga länkar

Ledningskollen

Markupplåtelse – sök tillstånd för att använda offentlig plats

Tillstånd för sprängning

Transportdispens

NVDB (nationell vägdatabas)

Tillstånd hos Länsstyrelsen

Bygglov

Mer läsning för dig