Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas styrmodell

Sollentuna kommuns verksamhetsstyrning har flera olika delar. Den består av kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning. Tillsammans med internkontroll utgör det grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

Vår utgångspunkt är att allt ska hanteras inom ramarna för kommunens ordinarie  process för planering och uppföljning.

Kvalitetsstyrning handlar om att styra och följa upp grunduppdraget och att stödja genomförandet. Det handlar även om att ta fram arbetsformer så att kommunen håller hög kvalitet i den dagliga verksamheten över tid. Målstyrningen hjälper till att lyfta blicken, sätta fokus på utveckling och att skapa större förändringar.

Ekonomistyrningen handlar om att varje skattekrona ska användas på ett effektivt sätt.

Internkontrollen ska genom riskanalys och åtgärder se till att verksamheten förebygger risker och genomför verksamhet enligt den arbetssätt och den styrning som är beslutad.

Genom att planera, följa upp och analysera samt åtgärda avvikelser bildar detta en styrmodell som ser till att övergripande, långsiktig utveckling sker. Samtidigt följs kvaliteten i verksamheten upp och förbättras.

Tillit och praktiskt arbete i vardagen

En bra verksamhet skapas i mötet med invånarna. Medarbetare och chefer har stor möjlighet att forma den praktiska verksamheten och hitta former för att planera och följa upp sitt arbete. Vi har sex enkla frågor som stöd till varje arbetsgrupp – grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete!

  • Vad är vårt grunduppdrag – vad förväntas vi göra och åt vem? 

  • Vad är viktigt för ett bra resultat av god kvalitet?

  • Vad måste vi ha koll på i verksamheten?

  • Vad i verksamheten kräver särskild utveckling och förbättring?

  • Hur blev utfallet och varför?

  • Hur arbetar vi med avvikelser och förslag på förbättringar?

Mer läsning för dig