Till navigation Till innehåll (s)
Ett rött, äldre trähus med byggnadsställning för utbyggnad.
Tillbyggnad

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus

Om du vill göra en ändring på din byggnad som innebär att du bygger ut eller bygger till något, kan du behöva bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
  • bygga ovanpå befintlig byggnad
  • bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak.

Du behöver inte bygglov för en attefallstillbyggnad:

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked.  

Attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad, Boverket

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för tillbyggnad

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 11000 - 27000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan 

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan på tomtkarta
  • byggnadsritningar , som plan-, fasad- och sektionsritningar.  

I vissa fall behöver du även följande handlingar  

Anmälan av kontrollansvarig (om det du vill göra är lite mer omfattande).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade