Till navigation Till innehåll (s)

Befolkningsstatistik 

Under år 2019 ökade folkmängden med 1 329 personer och vid årsskiftet 2019/2020 hade Sollentuna kommun 73 857 invånare.

Under 2019 ökade folkmängden i kommunen med 1 329 personer. Folkökningen i Sollentuna kommun under 2019 består av ett födelseöverskott på 298 personer samt ett flyttningsöverskott på 1 002 personer.

738 barn föddes i kommunen under året och 440 personer avled. 7 143 personer flyttade till kommunen och 6 141 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2019 kommer 4 787 personer från andra kommuner i Stockholms län, 1 165 personer från övriga Sverige och 1 191 personer från utlandet.

 

Befolkning 2019-12-31 per kommundel och åldersgrupp
Område 0-9 år 10-19 år 20-39 år 40-64 år 65- år Totalt
Rotebro 1 111 1 268 2 143 3 219 1 336 9 077
Viby 790 1 057 1 033 2 218 730 5 828
Norrviken  417  510 669 1 110 675  3 381
Vaxmora  339  498 400 955 440  2 632
Häggvik  648  661 1 364 1 703 1 058  5 434
Edsberg  1 523  1 331 3 418 3 335 1 879  11 486
Tureberg  2 341  2 483 5 043 5 934 3 201 19 002
Sjöberg  559  641 1 063 1 608 830  4 701
Helenelund  1 749  2 223 2 417 4 329 1 447  12 165
Järvafältet  5  16 54 55 21  151
Totalt  9 482  10 688
17 604
24 466
11 617
 73 857

 

Sollentunas befolkningsstruktur

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn & unga och en mindre andel invånare över 65 år.

Kommunfakta

Kommunfakta (i dokumentlistan nedan) ger en övergripande information om kommunen och dess invånare. Här finns bland annat uppgifter om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning, men också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Kommunfakta redovisas också i en engelsk version; Municipal Facts.

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med kommunens förväntade befolkningsutveckling. Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.

 

Länkar till statistik hos SCB

Statistiska centralbyrån

SCB Kommuner i siffror