Till navigation Till innehåll (s)

Befolkningsstatistik

Under år 2020 ökade folkmängden med 133 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Sollentuna kommun 73 990 invånare.

Folkmängden i Sollentuna kommun ökade med endast 133 personer under år 2020, vilket är den lägsta noteringen sedan år 2004. Uppgiften kan jämföras med +1 329 invånare år 2019 (en ovanligt stor ökning) och +680 invånare år 2018. I slutet av december 2020 hade Sollentuna 73 990 invånare.

702 barn föddes i kommunen under året och 607 personer avled. 7 084 personer flyttade till kommunen och 7 081 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2020 kommer 5 132 personer från andra kommuner i Stockholms län. 1 202 personer kommer från övriga Sverige och 750 personer från utlandet.

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år. 

Antal invånare per åldersgrupp 2020-12-31

0-9 år: 9 291
10-19 år: 10 832
20-39 år: 17 515
40-64 år: 24 712
65 år och uppåt: 11 640

Totalt: 73 990 invånare

Antal invånare per kommundel 2020-12-31

Rotebro: 8 927
Viby: 5 752
Norrviken: 3 352
Vaxmora 2 646
Häggvik: 5 527
Edsberg: 11 770
Tureberg: 18 901
Sjöberg: 4 636
Helenelund: 12 325
Järvafältet: 154

Totalt: 73 990 invånare

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med kommunens förväntade befolkningsutveckling. Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd när kommunen planerar sin verksamhet.

Länkar till statistik hos SCB

Statistiska centralbyrån

SCB Kommuner i siffror