Till navigation Till innehåll (s)

Befolkningsstatistik

I slutet av 2021 ökade folkmängden i Sollentuna till 75 000 personer. Vid årsskiftet 2021/2022 hade Sollentuna kommun 75 108 invånare.

Folkmängden i Sollentuna kommun ökade med 1 118 personer under år 2021. Folkökningen består av ett flyttningsöverskott (fler inflyttade än utflyttade) på 669 personer och ett födelseöverskott (fler födda än döda) på 358 personer.

789 barn föddes i kommunen under året och 431 personer avled. 8 042 personer flyttade till kommunen och 7 373 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2021 kommer 5 960 personer från andra kommuner i Stockholms län. 1 240 personer kommer från övriga Sverige och 842 personer från utlandet.

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år. 

Antal invånare per åldersgrupp 2021-12-31

0-9 år: 9 434
10-19 år: 10 914
20-29 år: 7 770
30-39 år: 10 135
40-49 år: 10 910
50-64 år: 14 109
65-  år: 11 836

Totalt: 75 108 invånare

Antal invånare per kommundel 2021-12-31

Rotebro: 8 824
Viby: 5 748
Norrviken: 3 349
Vaxmora 2 635
Häggvik: 5 518
Edsberg: 12 338
Tureberg: 19 127
Sjöberg: 4 705
Helenelund: 12 678
Järvafältet: 186

Totalt: 75 108 invånare

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med kommunens förväntade befolkningsutveckling. Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd när kommunen planerar sin verksamhet.

Länkar till statistik hos SCB

Statistiska centralbyrån

SCB Kommuner i siffror