Till navigation Till innehåll (s)
Liten flicka och man I Malmparken

Befolkningsstatistik

Under år 2022 ökade folkmängden med 1 129 personer. Vid årsskiftet 2022/2023 hade Sollentuna kommun 76 237 invånare.

Folkmängden i Sollentuna kommun ökade med 1 129 personer under år 2022. Folkökningen består av ett flyttningsöverskott (fler inflyttade än utflyttade) på 819 personer och ett födelseöverskott (fler födda än döda) på 234 personer.

725 barn föddes i kommunen under året och 491 personer avled. 8 303 personer flyttade till kommunen och 7 484 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2022 kommer 5 776 personer från andra kommuner i Stockholms län. 1 397 personer kommer från övriga Sverige och 1 130 personer från utlandet.

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år. 

Antal invånare per åldersgrupp 2022-12-31

0-9 år: 9 329
10-19 år: 10 996
20-29 år: 7 933
30-39 år: 10 486
40-49 år: 10 996
50-64 år: 14 463
65-  år: 12 034

Totalt: 76 237 invånare

Antal invånare per kommundel 2022-12-31

Rotebro: 8 885
Viby: 5 694
Norrviken: 3 353
Vaxmora 2 643
Häggvik: 5 930
Edsberg: 12 789
Tureberg: 19 187
Sjöberg: 4 712
Helenelund: 12 826
Järvafältet: 218

Totalt: 76 237 invånare

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med kommunens förväntade befolkningsutveckling. Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd när kommunen planerar sin verksamhet.

Statistiska centralbyrån

SCB Kommuner i siffror - jämför kommuner