Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Befolkningsstatistik 

Under år 2019 ökade folkmängden med 1 329 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Sollentuna kommun 73 857 invånare.

Under 2019 ökade folkmängden i kommunen med 1 329 personer. Folkökningen i Sollentuna kommun under 2019 består av ett födelseöverskott på 298 personer samt ett flyttningsöverskott på 1 002 personer.

738 barn föddes i kommunen under året och 440 personer avled. 7 143 personer flyttade till kommunen och 6 141 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2019 kommer 4 787 personer från andra kommuner i Stockholms län. 1 165 personer kommer från övriga Sverige och 1 191 personer från utlandet.

Befolkning 2019-12-31 per kommundel 

Rotebro

 • 0-9 år: 1111 personer
 • 10-19 år: 1268 personer
 • 20-39 år: 2143 personer
 • 40-64 år: 3219 personer
 • 65 år och uppåt: 1336

Totalt antal personer i Rotebro: 9077

Viby

 • 0-9 år: 790 personer
 • 10-19 år: 1057 personer
 • 20-39 år: 1033 personer
 • 40-64 år: 2218 personer
 • 65 år och uppåt: 730 personer

Totalt antal personer i Viby: 5828

Norrviken

 • 0-9 år: 417 personer 
 • 10-19 år: 510 personer
 • 20-39 år: 669 personer
 • 40-64 år: 1110 personer
 • 65 år och uppåt: 675

Totalt antal personer i Norrviken: 3381

Vaxmora

 • 0-9 år: 339 personer
 • 10-19 år: 498 personer
 • 20-39 år: 400 personer
 • 40-64 år: 955 personer
 • 65 år och uppåt: 440 personer

Totalt antal personer i Vaxmora: 2632

Häggvik

 • 0-9 år: 648 personer
 • 10-19 år: 661 personer
 • 20-39 år: 1364 personer
 • 40-64 år: 1703
 • 65 år och uppåt: 1058

Totalt antal personer i Häggvik: 5434

Edsberg

 • 0-9 år: 1523 personer
 • 10-19 år: 1 331 personer
 • 20-39 år: 3 418 personer
 • 40-64 år: 3 335 personer
 • 65 år och uppåt: 1 879 personer

Totalt antal personer i Edsberg:  11 486

Tureberg

 • 0-9 år:  2 341 personer
 • 10-19 år:  2 483 personer
 • 20-39 år: 5 043 personer
 • 40-64 år: 5 934 personer
 • 65 år och uppåt: 3 201 personer

Totalt antal personer i Tureberg; 19 002

Sjöberg

 • 0-9 år: 559 personer
 • 10-19: 641 personer
 • 20-39: 1 063 personer
 • 40-64: 1 608
 • 65 år och uppåt: 830

Totalt antal personer i Sjöberg;  4 701

Helenelund

 • 0-9 år:  1 749 personer
 • 10-19 år:  2 223 personer
 • 20-39 år: 2 417 personer
 • 40-65 år: 4 329 personer
 • 65 år och uppåt: 1 447

Totalt antal personer i Helenelund:  12 165

Järvafältet

 • 0-19 år: 21 personer
 • 20-39 år: 54 personer
 • 40-64 år: 55 personer
 • 65 år och uppåt: 21 personer

Totalt antal personer på Järvafältet: 151

Befolkning 2019-12-31 per åldersgrupp

Totalt i Sollentuna

 • 0-9 år:  9 482  personer
 • 10-19 år:  10 688 personer
 • 20-39 år: 17 604 personer
 • 40-64 år: 24 466 personer
 • 65 år och uppåt: 11 617 personer

Total befolkning i Sollentuna: 73 857 personer

Sollentunas befolkningsstruktur

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år.

Kommunfakta

Kommunfakta (i listan nedan) ger en övergripande information om kommunen och dess invånare. Här finns bland annat uppgifter om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också  uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Kommunfakta redovisas också i en engelsk version; Municipal Facts.

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med kommunens förväntade befolkningsutveckling. Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd när kommunen planerar sin verksamhet.

Länkar till statistik hos SCB

Statistiska centralbyrån

SCB Kommuner i siffror