Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Baskarta 

Baskartan används för detaljerad planering, projektering och som underlag till olika kartprodukter. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelvägar, byggnader och höjdkurvor.

Pris för baskarta beror på önskad utbredning och innehåll.

Prislista för baskarta

Beställning av baskarta

Du kan enkelt själv beställa baskarta, som PDF- eller CAD-fil, genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ baskarta som PDF-fil med vår e-tjänst

Beställ baskarta som CAD-fil med vår e-tjänst