Till navigation Till innehåll (s)

Utförare skola – verktyg och stöd

På de här sidorna har vi samlat information för dig som är inom förskola, grundskola och gymnasiet i Sollentuna. Det vänder sig till både kommunal och fristående verksamheter. Här hittar du arbetsmaterial, administrativa rutiner och verktyg.

Se filmen med syntolkning

Centralt skoladministrativt verksamhetssystem

Systemet IST Administration är nu infört för både förskola, fritidshem och grundskolan. Arbetet fortsätter med att anpassa systemet och våra manualer.

E-tjänst ansökan om förskola och fritidshem

IST Administration FSK och FTH – inloggning

IST Administration GR – inloggning för externa fristående skolor inom kommunen

IST Analys GR - inloggning för bland annat utbetalningsunderlag

Frågor om utbetalningar

Om du har frågor är du välkommen via e-post

Frågor via e-post och utbetalningar

Manualer

Här får du som administratör i fristående förskola information om kön till förskolan och stöd i hur du hanterar e-tjänsten och verksamhetssystemet.

Sommarcheck för blivande elever

Förskolor och familjedaghem har rätt till ekonomiskt ersättning, en så kallad sommarcheck, för blivande elever som slutar på verksamheten under perioden juni till och med den 7 augusti. Barnets sista placeringsdag på förskolan/familjedaghemmet kan vara tidigast den 31 maj och senast den 6 augusti för att barnet ska berättiga verksamheten till sommarcheck.

Exempel 1

Barnet Anna är placerad på förskola. Anna ska börja i förskoleklass kommande hösttermin. Vårdnadshavare ansöker om uppsägning av Annas plats den 10 april och önskar sista placeringsdag den 11 april, men det finns två månaders uppsägningstid, alltså blir Annas sista placeringsdatum istället den 9 juni. Anna har för närvarande inte någon framtida placering på fritidshem. Förskolan är då berättigad till sommarcheck för Anna under perioden den 10 juni till och med den 7 augusti.

Exempel 2

Barnet Anders är placerad på familjedaghem och ska börja i förskoleklass kommande hösttermin. Vårdnadshavare ansöker om uppsägning av Anders plats den 10 maj och önskar och det finns två månaders uppsägningstid, alltså blir Anders sista placeringsdatum istället den 9 juli. Anders har redan fått en placering på fritidshemmet på skolan där han ska börja till hösten, och ska börja där den 7 augusti. Familjedaghemmet är då berättigad till sommarcheck för Anders under perioden den 10 juli till och med den 7 augusti.

Exempel 3

Barnet Eva är placerad på förskola. Eva ska börja i förskoleklass kommande hösttermin. Vårdnadshavare ansöker om uppsägning av Evas plats den 31 mars och önskar sista placeringsdag den 30 maj, vilket överensstämmer med två månaders uppsägningstid, alltså blir Evas sista placeringsdatum den 30 maj. Eftersom den 31 maj blir Evas första dag utan placering, berättigar inte Eva till en sommarcheck för sin gamla förskola.

Vårdnadshavare kommer inte att få någon faktura för barnomsorgsavgift under perioden som sommarcheck betalas ut. Anledningen är att avtalet mellan kommunen och vårdnadshavaren om barnomsorgsplacering har avslutats från och med barnets sista placeringsdag på förskolan/familjedaghemmet.

Ansök senast 15 september

För att verksamheten ska kunna få sin sommarcheck måste en ansökan skickas in till Sollentuna kommuns Utbildningskontor, senast den 15 september via e-post eller brev.

Sommarcheck betalas ut senast, via IST Administrations utbetalning, senast i november.

På ansökan ska framgå:

  • Enhetens namn.
  • Barnets förnamn och efternamn, (för barn med skyddade personuppgifter, sätt ett X istället för namnet).
  • Barnets sista placeringsdatum på förskolan/familjedaghemmet.
  • Barnets startdatum på fritidshem, om förskolan/familjedaghemmet känner till det. Uppge den 8 augusti om det inte finns något startdatum på fritidshem för barnet.
  • antal dagar förskolan/familjedaghemmet anser sig vara berättigad till sommarcheck i juni.
  • antal dagar förskolan/familjedaghemmet anser sig vara berättigad till sommarcheck i juli.
  • antal dagar förskolan/familjedaghemmet anser sig vara berättigad till sommarcheck i augusti.
  • antal dagar förskolan/familjedaghemmet anser sig vara berättigad till sommarcheck totalt.
  • Uppgiftslämnare och dess e-postadress.

Mall för ansökan

Exempel på ansökan om sommarcheck

Regler och rutiner

Regler och rutiner för barnomsorg och skola i Sollentuna

Se filmen med syntolkning:

Mer läsning för dig