Till navigation Till innehåll (s)

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur kommunens mark och vattenområden ska planeras och användas med stöd i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Nämnden ansvarar också för: 

  • kommunens uppgifter när det gäller bland annat krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
  • bygglov, rivningslov och marklov
  • genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
  • tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder enligt plan- och bygglagen
  • kommunens mät- och karttekniska uppgifter
  • namnsättning av vägar med mera

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Moa Rasmusson (L) Ordförande 
Rickard Truedsson (M) 1:e vice ordförande
Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande  
Marianne Lindmark Stjernswärd (M) 
Per Gibson (L)  
Niclas Almlöv (C)  
Gunnar Lunnergård (KD)  
Hanna Hayas Huseyin (S)  
Christian Roa (S)  
Anna Emanuelsson (S)  
Arne Nilsson (SD)

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Peder Ekstrand (M)
Anders Hultkvist (M)
Sebastian Martinas (L)  
Kent Bengtsson (L)
Susan Silverberg (C)  
Thomas Sehlan (KD)  
Jonas Juntunen (S)
Jesper Jinesjö (S)
Pabla Zeledon (S)
Joakim Nordlund (MP)
Jan Holgersson (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun