Till navigation Till innehåll (s)

Block 3 - Seminarier 15:30 - 16:00

Välj ett av dessa miniseminarier i Block 3, konferensen Inga utsatta områden.

EST – Effektiv samordning för trygghet

Vilken nytta har vi av EST-metoden i arbetet mot målet att inte ha några utsatta områden år 2030? Hur har vi organiserat arbetet, hur följer vi upp?

Caroline Olsson, trygghetsstrateg, med flera, Sollentuna kommun

Navigator – en väg in för unga mellan 16-29 år

Navigator i Sollentuna, mycket mer än bara Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA). I Sollentuna har satsningen på Navigator gjort att ungdomar 16-29 år har "en väg in men flera vägar ut”, en förvaltningsöverskridande samarbetsform.

Linus Nygren, skolchef gymnasiet och Linnéa Zetterlund, verksamhetsledare Navigator, Sollentuna kommun

Stadsmiljöer för trygghet - forts.

Dubbelseminarium 60 min. Du behöver inte boka in detta seminarium igen.

Samverkan skola/socialtjänst – exempel från praktiken

Vi berättar om hur vi genom en nära samverkan kan använda olika resurser och kompetenser på ett flexibelt och effektivt sätt utifrån skolors och situationers unika behov. Socialkontorets förebyggande enheter har satsat särskilt på samverkan med skolorna i utsatta områden. Genom att gemensamt med skolorna utforska vilka särskilda behov de har, erbjuds riktat stöd från socialkontoret. Stödet är flexibelt och insatserna planeras tillsammans. Aktiviteterna har varit både kunskapshöjande, stödjande, riktade till individer och grupp. Fokus i arbetet har varit samverkan och att effektivt använda olika kompetenser och resurser för olika behov.

Personal från förebyggande enheten, Sollentuna föräldrastöd, Sofielundsskolan med flera, Sollentuna kommun

SOL-villan – en unik verksamhet i samverkan

SOL-villan är en verksamhet som drivs i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Verksamheten som är unik i sitt slag riktar sig till barn från 6-11 år, och barnen vistas i verksamheten utifrån biståndsbedömt behov. Den syftar till att ge barnen stöd med skolarbetet, att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter, samt ge möjlighet till en aktiv fritid. Vi berättar om vårt arbete med att ge barn med stora behov tidiga, individanpassade insatser.

Maria Österman, enhetschef Barn och Unga, socialkontoret, Sollentuna kommun

Inga utsatta områden - hela programmet

Mer läsning för dig