Till navigation Till innehåll (s)
Lekplats framför förskolebyggnad
Nybyggnad

Nybyggnad verksamhet

Här kan du hitta information om bygglov för verksamheter - till exempel nybyggnad av industri, kontor, skola, med mera.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny verksamhetslokal:

 • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för verksamhet 

Handläggningstid: ca 4 - 10 veckor
Kostnad: ca 60000 - 500000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en nybyggnadskarta  
 • markplaneringsritning  
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar  
 • exteriörredovisning med illustrationer
 • arearedovisning. 

I vissa fall behöver du även följande handlingar  

 • parkeringsutredning 
 • tillgänglighetsutlåtande.
 • dagvattenutredning 
 • bullerutredning 
 • brandskyddsbeskrivning .

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 6 steg avklarade