Till navigation Till innehåll (s)

Koordination Norrort

Vi är en strategisk samverkan mellan 15 kommuner i norra Stockholms län. Vårt syfte är att stärka det kommunala flyktingmottagandet.

Vår målgrupp är nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd, samt ensamkommande barn. Vi jobbar med:

  • Erfarenhetsutbyte om flyktingmottagande.
  • Gemensam kunskapsutveckling.
  • Driva intressefrågor gemensamt.
  • Utveckla regionalt samarbete om insatser eller projekt.

Nätverk för dig som arbetar med nyanlända

  • Mottagande av nyanlända
  • Mottagande av ensamkommande barn
  • Övergripande samordning av integration- och etableringsinsatser
  • Återsökning av statliga ersättningar för flyktingmottagandet
  • Bosättning och boendesamordning.

Varje kommun är med och finansierar samverkan. Den leds av en samordnare som jobbar i Sollentuna. Hen deltar i olika beredningsgrupper och samråd, samt anordnar träffar och möten för kommunerna.

Kontakt

Hanna Bäck
Samordnare Koordination Norrort
08-579 233 10
hanna.back@sollentuna.se

 

Mer läsning för dig