Till navigation Till innehåll (s)
Bokskog vid Bergendal

Naturreservat

I Sollentuna finns fyra naturreservat: Östra Järvafältet, Rösjöskogen, Södra Törnskogen och Tegelhagsskogen. I naturreservaten skyddas och vårdas många av de mest värdefulla naturområdena i kommunen.

Järvafältets naturreservat

På Järvafältet kan du uppleva levande jordbruk med åkrar och betesmarker där hästar, får och kor går på bete. Här finns även varierande skogsmiljöer och sjöar. Vid Bögs gård är du välkommen att besöka gårdens djur i visningsstallet. Järvafältet är ett naturreservat med stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Här kan du rida, vandra och åka skidor. 

Törnskogens naturreservat

Törnskogen är Sollentunas vildmark och ett omtyckt strövområde.  Det är ett kuperat skogsområde med växlande markförhållanden. Här kan du uppleva ett dramatisk landskap med branter ner mot Norrviken. Naturen domineras av barrskogar och våtmarker. Törnskogen är sedan 2010 skyddat som naturreservat. 

Rösjöskogens naturreservat

Rösjöskogen innehåller lättillgänglig natur med stigar och leder som tar dig genom skogar och öppen mark samt utmed sjöar. Här finns elljusspår för motion och skidåkning. Större delen av området ligger inom Rösjöskogens naturreservat som bildades 2010. Vandringsleden Rösjön runt är 6 km. Intill naturreservatet ligger Edsbergs sportfält, Väsjöbacken och Rösjöns camping med friluftsbad. 

Tegelhagsskogens naturreservat

Tegelhagsskogen innehåller också lättillgänglig natur med stigar och leder som tar dig genom skogar och öppen mark samt utmed Edsvikens strand. Tegelhagsskogen är Sollentunas minsta naturreservat och det bildades 2014. 

Karta över Sollentuna och naturreservaten