Till navigation Till innehåll (s)
grupp med människor som skrattar

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Information om stöd och olika aktiviteter.

Funktionsnedsättning

Brukarundersökning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år brukarundersökningar. Dessa ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från kommunen.

Se resultatet