Till navigation Till innehåll (s)

På gång i cykelnätet

Sollentuna satsar på nya cykelvägar. Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelnätet. 

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Sollentuna gör därför en storsatsning på nya cykelvägar. Under de senaste åren har vi anlagt, eller byggt om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna håller en hög standard och är tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Sollentunas satsning är en del av den regionala cykelplanen för Stockholm som finns sedan 2014. Planen togs fram av länets kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet är att 20 procent av resorna i länet bör vara med cykel år 2030.

Interaktiv karta - regionala cykelvägnätet 

Regional cykelplan

Mer läsning för dig