Till navigation Till innehåll (s)

Försäljning av läkemedel i butik

För att få sälja vissa receptfria läkemedel måste du först anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar sedan att reglerna följs på försäljningsställen och rapportera allvarliga brister till Läkemedelsverket.

När du anmält din verksamhet till Läkemedelsverket meddelas Sollentuna kommun, så att vi kan kontrollera din verksamhet. Vi tar ut en avgift för kontrollen. Om vi upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till, rapporteras det till Läkemedelsverket.

Anmäl din verksamhet hos Läkemedelsverket

Egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen ha ett program för egenkontroll. 

Mall för egenkontroll - Läkemedelsverket

Olaglig försäljning till underåriga

Vid försäljning av receptfria läkemedel gäller 18-årsgräns. Detta ska tydligt framgå med hjälp av åldersdekaler. Läkemedel ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal och åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Konsumenten ska informeras om var man kan få farmaceutisk rådgivning.