Till navigation Till innehåll (s)

Inackordering och utbildning på distans

Du som ska gå på gymnasiet utanför Stockholms län kan söka bidrag för inackordering. Om du studerar på distans kan du få ersättning vid resor och logi när du måste vara på plats i skolan. Reglerna gäller även dig som går på anpassad gymnasieskola.

Inackorderingstillägg

Om du ska bo och studera på annan ort kan du söka stöd för boendet. Sollentuna kommun beviljar så kallat inackorderingstillägg om du

 • är folkbokförd i Sollentuna kommun. 
 • studerar på heltid i kommunal gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola.
 • är antagen i en kommunal eller regional gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola utanför Stockholms län eller Håbo kommun.
 • är förstahandsmottagen till ett nationellt program eller går på en riksrekryterande utbildning.
 • är andrahandsmottagen till nationellt program och där antagen till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).
 • är under 20 år. Du kan få stödet till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Sollentuna kommun följer CSN:s regler för inackorderingstillägg. Din resväg till och från skolan ska vara mer än två timmar per dag och du ska vara boende på studieorten. Du kan inte samtidigt söka och ta ut resebidrag.

Innan du går till e-tjänsten ska du skaffa ett intyg från skolan att du har påbörjat din utbildning. Använd denna eller skolans blankett.

För dig som ska gå på idrottsgymnasium

Du som är uttagen till ett riksidrottsgymnasie (RIG) via Riksidrottsförbundet eller är uttagen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) utanför din hemort har rätt att söka inackorderingstillägg.

 • Om din utbildning är på en friskola ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.
 • Om utbildningen är på en kommunal skola ska ansökan skickas till hemkommun.
 • Får du avslag från CSN kan du vända dig till Sollentuna kommun, med en ansökan där du bifogar ditt avslag från CSN. 

Belopp och utbetalning

Inackorderingstillägget är 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är ett värde som bestäms årligen av regeringen och går att se på SCB hemsida.

 • 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr
 • Inackorderingstillägget för 2024 blir 1/30 av prisbasbeloppet, vilket blir 1 910 kr per månad.

Stödet betalas ut under nio månader per läsår, från september till maj.

Utöver inackorderingstillägget kan du få ett resetillägg, om avståndet mellan din folkbokföringsadress och inackorderingsadress på studieorten är längre än 500 km. I sådant fall kan du få 500 kr extra per månad i nio månader.

Ansökan och beslut

Gör din ansökan först när du har påbörjat dina studier, senast 30 november. Pengarna betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Observera att du måste göra en ny ansökan för varje nytt läsår. 

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om du inte påbörjar studierna, avbryter dem eller flyttar under läsåret måste du omedelbart anmäla detta till utbildningskontoret. Du är då inte berättigad till inackorderingsstöd. Den som felaktigt tar emot stödet är skyldig att återbetala.

Inackorderingstillägg från CSN

Du ska söka inackorderingstillägg från CSN om:

 • du läser på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola, riksinternatskola eller folkhögskola.
 • dina vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året, men du bor kvar i Sverige.

CSNs riktlinjer till inackorderingstillägg

Resor och logi vid distansstudier

Du kan få ersättning för resor och logi vid obligatorisk undervisning på skolan. Du ansöker via e-tjänst med måste bifoga dina kvitton (i original) till utbildningskontoret. För att du ska beviljas ersättning för resor och logi i samband med distansstudier gäller följande:

 • Du går på en distansutbildning som är godkänd av skolverket.
 • Du är folkbokförd i Sollentuna kommun under den eller de dagar som resan genomförs.
 • Du ska uppvisa ett intyg på närvaro från skolan.
 • Kommunen ersätter inte medföljande vuxen.
 • Du kan få ersättning för resa med buss eller tåg. Resa med egen bil ersätts inte.
 • Om övernattning är nödvändig kan du även få ersättning för resa mellan boendet och skolan (buss eller tåg).
 • Kostnaden för både resa och logi ska vara rimlig utifrån utbildningens behov.

Ansök om ersättningar

Du ansöker via e-tjänst. Om du söker ersättning för resa och logi ska du skicka in dina kvitton (i original) till Utbildningskontoret.

Ansök om inackorderingsstöd

Ansök om resor och logi

Reglerna i sin helhet

Om du vill ta del av reglerna i sin helhet kan du göra det här.

Regler vid inackorderingstillägg samt för resor och logi

Mer läsning för dig