Till navigation Till innehåll (s)
Neonskylt med texten frisör på en fasad av tegel.
Ändrad användning

Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad till något annat helt eller delvis, kan du behöva bygglov. Det gäller även om du vill göra en väsentlig ändring av byggnadens inredning för ett annat ändamål.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

 • en del av din bostad ska ändras till kontor för egen verksamhet
 • en del av din bostad, exempelvis en källare eller ett vindsutrymme, inreds till boyta
 • ett fritidshus ska ändras till permanentboende
 • det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för.

Du behöver alltid bygglov om

 • en bostad ska ändras till butik, verkstad eller annan verksamhet
 • ett kontor ska ändras till restaurang
 • en bostad ska ändras till lokal
 • en samlingslokal ska ändras till förskola, kontor eller bostad
 • ett kontor ska ändras till vandrarhem eller hotell.
Denna punktlista visar vanliga exempel på när du behöver bygglov för att ändra användning av en byggnad. Du kan därför behöva söka bygglov även för andra typer av förändringar där du vill använda en lokal till något annat än den ursprungligen var byggd för.
 

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för ändrad användning

Handläggningstid: ca 3 - 10 veckor
Kostnad: ca 3200 - 140000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en tomtkarta
 • beskrivning av projektet 
 • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)
 • byggnadsritningar.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • utlåtande från en certifierad sakkunnig om tillgänglighet 
 • utlåtande från en sakkunnig om brandskydd.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade