Till navigation Till innehåll (s)

Östra Järvafältets naturreservat

Järvafältet är ett av Stockholms läns största naturreservat. Det är 2 500 hektar stort och sträcker sig över både Sollentuna, Järfälla och Stockholms stad. Den östra delen av reservatet tillhör Sollentuna kommun.

Här finns varierande skogsmiljöer och sjöar. Järvafältet är ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar redan från bronsåldern. Du kan uppleva levande jordbruk med åkrar och betesmarker där hästar, får och kor går på bete.

Här finns markerade leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Här kan du rida, vandra och åka skidor. Vid iordningställda grillplatser finns ved utlagd så att man kan göra upp eld.

Vid Väsby gård finns kornas ladugård och stora hagar där djuren betar.  Här kan du se vilda växter i Floras Trädgård. Här bedriver Naturskolan sin verksamhet.

Besök Bögs gård

Stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder på Järvafältet

Virtuell tur i Järvafältets naturreservat

Natur på Järvafältet

I naturreservatet finns många naturtyper och ett stort antal olika växter, såväl vanliga som sällsynta arter. Variationen i landskapet skapar goda förutsättningar för ett rikt djurliv. I reservatet lever större däggdjur som älg, rådjur, hare, räv och grävling. Mård och hermelin kan du se med lite tur. I våtmarkerna finns gott om grodor och vattensalamandrar. Fågellivet i naturreservatet är rikt och det är inte ovanligt att havsörn flyger över Järvafältet.

Bestämmelser i naturreservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det enligt Miljöbalken förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada vegetation i övrigt, till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad.
 • elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 • tälta under längre tid än två dygn.
 • rida annat än på anvisade leder och områden.
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna, vägar (gäller även moped).
 • parkera annat än på anvisade platser.
 • framföra motordriven farkost på Översjön och Ravalen.
 • anordna snitslade spår eller anordna tävlingar med fler deltagare än 100.
 • gå i land på Getholmen mellan 15 april och 30 juni.

Hitta till Östra Järvafältet

Det finns flera infarter med parkering. Häggviks pendeltågsstation ligger cirka tio minuter från reservatet. Med tunnelbana kan man från Akalla ta sig in vid Hägerstalund. Busstationer som ligger närmast reservatet är vid skolan Runan i Viby samt utmed Stäketvägen.

 • Från Häggviks trafikplats når du huvudentrén vid Bögs gård.
 • Från Norrviken kan du parkera vid Pommernvägen. En gång- och cykelväg in i reservatet.
 • Från Viby når du en parkering vid Fäboda gård. Det finns också en grusväg in i förlängningen av Militärvägen. Från Soldatvägens västra del går stigar och motionsspår in i reservatet.
 • Från norr kan du åka in vid Överby och sedan till en parkeringsplats strax väster om Mulltorp.
 • Vid Norrtorp har Sollentunas del av reservatet en infart från Järfällasidan.

Mer läsning för dig