Till navigation Till innehåll (s)

Östra Järvafältets naturreservat

Järvafältet är ett av Stockholms läns största naturreservat. Det är 2 500 hektar stort och sträcker sig över både Sollentuna, Järfälla och Stockholms stad. Den östra delen av reservatet tillhör Sollentuna kommun.

Här finns varierande skogsmiljöer och sjöar. Järvafältet är ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar redan från bronsåldern. Du kan uppleva levande jordbruk med åkrar och betesmarker där hästar, får och kor går på bete.

Upplevelser på Järvafältets naturreservat

 • Här finns markerade leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Här kan du rida, vandra och åka skidor. Vid iordningställda grillplatser finns ved utlagd så att man kan göra upp eld.
 • Vid Väsby gård bedriver Naturskolan verksamhet. På Väsby sjöäng kan man under sommartid se kor av rasen Highland cattle. 
 • Kulturlandskapets vilda växter visas i Floras Trädgård vid Väsby gård.
 • Visningsgården Bögs gård.

Besök Bögs gård

Stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder på Järvafältet

Hitta till Östra Järvafältet

Det finns flera infarter med parkering. Från Häggviks trafikplats når du huvudentrén vid Bögs gård. Från Norrviken kan du parkera vid Pommernvägen. Från Viby når du en parkering vid Fäboda gård. Från norr kan du åka in vid Överby och sedan till en parkeringsplats strax väster om Mulltorp. Vid Norrtorp har Sollentunas del av reservatet en infart från Järfällasidan.

Vid Pommernvägen leder en gång- och cykelväg in i reservatet. Från Viby finns en grusväg in i förlängningen av Militärvägen. Från Soldatvägens västra del går stigar och motionsspår in i reservatet.

Häggviks pendeltågsstation ligger cirka tio minuter från reservatet. Med tunnelbana kan man från Akalla ta sig in vid Hägerstalund. Busstationer som ligger närmast reservatet är vid skolan Runan i Viby samt utmed Stäketvägen.

Knistavägen under E4 avstängd från 9 november 2020

Under vintern och våren 2020/21 ska Trafikverket bredda och sänka Knistavägen under E4 så att den kan få dubbelriktad trafik samt en säkrare gång- och cykelbana. Avstängningen gäller:

 • För biltrafik 9 november 2020 – 31 juli juli 2021
 • Gång- och cykeltrafik kan passera.

Mer information om alternativa vägar till Järvafältet

Natur

I naturreservatet finns många naturtyper och ett stort antal olika växter, såväl vanliga som sällsynta arter. Variationen i landskapet skapar goda förutsättningar för ett rikt djurliv. I reservatet lever större däggdjur som älg, rådjur, hare, räv och grävling. Mård och hermelin kan du se med lite tur. I våtmarkerna finns gott om grodor och vattensalamandrar. Fågellivet i naturreservatet är rikt och det är inte ovanligt att havsörn flyger över Järvafältet.

Bestämmelser i naturreservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det enligt Miljöbalken förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada vegetation i övrigt, till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad
 • elda annat än på anvisade och iordningställda platser
 • tälta under längre tid än två dygn
 • rida annat än på anvisade leder och områden
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna, vägar (gäller även moped)
 • parkera annat än på anvisade platser
 • framföra motordriven farkost på Översjön och Ravalen
 • anordna snitslade spår eller anordna tävlingar med fler deltagare än 100
 • gå i land på Getholmen mellan 15 april och 30 juni