Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson vuxen

Om du har ett psykiskt funktionshinder och kanske saknar vänner eller om ditt sociala nätverk är litet kan du ansöka om att få en kontaktperson.

En kontaktperson är en person som har till uppgift att hjälpa en annan medmänniska att bryta sin isolering och utöka sitt sociala nätverk. 

Ansökan

Ansökan om kontaktperson gör du hos Enheten för Missbruk och socialpsykiatri. Har du redan kontakt med en socialsekreterare kan du vända dig direkt till honom/henne.

Ansök om kontaktperson via biståndsansökan

Kontakt

Kontaktcenter på 08-579 210 00.

Så kan du påverka

Lämna synpunkter

Länkar

Biståndsansökan

Mer läsning för dig