Till navigation Till innehåll (s)
Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Centrala Tureberg - en plats i Sollentunas hjärta

Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska vidareutvecklas som en trivsam och färgstark stadsmiljö med den nya Malmparken som mötesplats, fler bostäder samt bättre gång- och cykelstråk.

Aktuell stadsutveckling i centrala Tureberg

Malmplan, vy mot torget, arkitektskiss.

Malmplan, arkitektskiss.

Markanvisningstävlingen är avgjord

Det är klart vem som vinner möjligheten att bygga på den sista lediga tomten intill Malmparken mitt i Sollentuna.

Det vinnande förslaget kommer från ByggVesta AB som nu har vunnit rätten att förhandla fram avtal med kommunen i syfte att köpa mark och bygga en ny byggnad på Tabellen 8.

Malmplan

I södra Tureberg kring nya Malmplan, på det före detta mässområdet, förbereds just nu för nya kvarter. I projektet ingår cirka 700 nya bostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor. I samband med den nya bebyggelsen är planen även att bygga om och ansluta den södra delen av Malmvägen direkt till Turebergsleden.

Avsikten är att utforma gator och torg inom området till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. I samband med att bostäder byggs kring nya Malmplan byggs Turebergsleden om till en alléplanterad stadsgata med gång- och cykelväg. 

Kvarteren kring nya Malmplan

Tusbystråket

I samband med bygget av Färgskrapan har Tusbystråket mellan Malmparken och Sollentuna station fått en bredare gång- och cykelväg. På markplan i Färgskrapan finnas lokaler för butiker och caféer.  

Kvarteret Tårpilen

I den sydöstra delen av centrala Tureberg har inflyttning skett i 170 nybyggda lägenheter i kvarteret Tårpilen. I samband med utbyggnaden har en ny gata skapats som ansluter till Kungsvägen och Strandvägen.

Sista etappens 160 bostäder uppförs i planområdets södra del. Inflyttning planeras ske under 2024. i samband med att husen blir klara färdigställer kommunen gator och annan allmän plats runt kvarteret.