Till navigation Till innehåll (s)
Radhusområde med brevlådor
Fasadändring

Fasadändring för en- eller tvåbostadshus

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i detaljplanen för din fastighet för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du går vidare.
Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra. Observera att vi inte kan bekräfta att din förfrågan har skickats in men vi hanterar den och återkopplar snarast möjligt.

Allt du behöver veta om bygglov för fasadförändring

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 1800 - 3500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan på en tomtkarta
  • byggnadsritningar för den aktuella åtgärden.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade