Till navigation Till innehåll (s)

Lämna in slutbetyg till Sollentuna kommunarkiv

Fristående grund- och gymnasieskolor ska lämna in läsårets slutbetyg till Sollentuna kommunarkiv. Du ska lämna in slutbetyg från juni i oktober samma år.

Enligt skollagen är fristående skolor skyldiga att lämna över kopia på de utfärdade slutbetygen till kommunen. Syftet är att garantera elever i fristående skolor tillgång till sina slutbetyg. Om en elev saknar slutbetyg och fått ett samlat betygsdokument eller studiebevis ska det istället lämnas till arkivet.

Så här går det till

Kontakta kommunarkivet via e-post för att boka tid för leveransen. Du behöver lämna in:

  • Namnlista över de elever vars slutbetyg ingår i leveransen. Namnen ska vara listade i bokstavsordning. Du behöver inte sammanställa en lista per klass, utan en per skolan. Om skolan består av både grundskola och gymnasieskola, behöver du skicka in två olika namnlistor. Du behöver lämna in två identiska exemplar av varje lista.
  • En papperskopia av varje elevs originalbetyg. Betyget ska vara på åldringsbeständigt papper enligt ISO 9706 och ska innehåll rektors underskrift. Sortera betygen i bokstavsordning efter elevernas efternamn.

Kvitto efter inlämning

Medarbetare på kommunarkivet kontrollerar betyget som du lämnat in. Efter kontrollen skickar kommunen tillbaka ett exemplar av listan på namn. Listan är ert kvitto på att kommunen nu tagit över ansvaret för betygshandlingarna.

Karta och kontaktuppgifter

Telefonnummer
08-579 210 00

E-post
kommunarkivet@sollentuna.se

Besöksadress
Turebergshuset, Turebergs torg 1

Mer läsning för dig