Till navigation Till innehåll (s)

Kommunala bolag

Sollentuna kommuns bolag.

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolaget i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Dotterbolag i koncernen är:

 • Sollentunahem AB.
 • Sollentuna Kommunfastigheter AB.
 • Sollentunafastigheter 2 AB.
 • AB SOLOM.
 • Sollentuna Energi och Miljö AB.

Sollentunahem AB

Sollentunahem

Sollentunahem AB är Sollentuna kommuns bostadsbolag. Bolaget äger omkring 5 800 hyresbostäder som är spridda över hela kommunen. De flesta ligger intill de fem pendeltågsstationerna i Sollentuna. Sollentunahems uppdrag innebär att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder. Bolaget ska också bidra aktivt till arbetet med trygghet och integration i bostadsområdena.

AB SOLOM

AB SOLOM

AB SOLOM är Sollentuna kommuns eget vård- och omsorgsföretag.

SOLOM verkar inom tre tjänsteområden:

 • Äldreomsorg.
 • Vuxna med funktionsvariation.
 • Barn och unga med funktionsvariation.

Bolaget driver allt från seniorverksamhet, personlig assistans och hemtjänst till daglig verksamhet. SOLOM driver också boenden av olika slag, till exempel äldreboende och LSS-boende.

Sollentuna Energi & Miljö

Sollentuna Energi & Miljö

Sollentuna Energi & Miljö är ett modernt infrastrukturbolag. Bolaget har följande verksamheter:

 • Elnät. Sollentuna Energi och Miljö svarar för hela distributionen av el i Sollentuna kommun.
 • Elhandel. Bolagets försäljning av el.
 • Stadsnät. Bredbandsnätet i Sollentuna.
 • Fjärrvärme.
 • Renhållning. Bolaget ansvarar för att samla in och ta hand om sopor från hushåll och företag inklusive källsortering och återvinning.
 • Vatten, drift, underhåll och förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i Sollentuna. Bolaget beräknar och debiterar avgifter för anläggning och brukning. I uppdraget ingår också att leverera dricksvatten och att ta emot avloppsvatten.

Sollentuna Kommunfastigheter AB

www.skab.se

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. Det är till exempel skolor, förskolor, gruppboenden och kulturfastigheter.