Till navigation Till innehåll (s)

Kommunala bolag 

Sollentuna kommuns bolag.

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolaget i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Dotterbolag i koncernen är:

 • Sollentunahem AB
 • Sollentuna Kommunfastigheter AB
 • Sollentunafastigheter 2 AB
 • Sollentunafastigheter 3 AB
 • AB SOLOM
 • Sollentuna Energi och Miljö AB

Sollentunahem AB

Sollentunahem

Sollentunahem AB är Sollentuna kommuns bostadsbolag och äger omkring 5 800 hyresbostäder. Bostäderna är spridda över hela kommunen och de flesta ligger intill de fem pendeltågsstationerna i Sollentuna. Sollentunahems uppdrag innebär att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder. Bolaget ska också bidra till ett aktivt till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.

AB SOLOM

AB SOLOM

AB SOLOM är Sollentuna kommuns eget vård- och omsorgsföretag. SOLOM verkar inom tre tjänsteområden – äldreomsorg, vuxna med funktionsvariation samt barn och unga med funktionsvariation. Bolaget driver allt från seniorverksamhet, personlig assistans och hemtjänst till daglig verksamhet. SOLOM driver också boenden av olika slag, till exempel äldreboende och LSS-boende.

 

Sollentuna Energi & Miljö

Sollentuna Energi & Miljö

Ett modernt infrastrukturbolag med följande verksamheter:

 • Elnät - Sollentuna Energi och Miljö svarar för hela distributionen av el i Sollentuna kommun
 • Elhandel - bolagets elförsäljning
 • Stadsnät - bredbandsnätet i Sollentuna
 • Fjärrvärme
 • Renhållning - ansvarar för att samla in och ta hand om sopor från hushåll och företag inklusive källsortering och återvinning
 • Vatten, drift, underhåll och förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i Sollentuna. Beräkning och debitering av anläggnings- och brukningsavgifter. I uppdraget ingår också att leverera dricksvatten och att ta emot avloppsvatten

Sollentuna Kommunfastigheter AB

www.skab.se

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor, gruppboenden och kulturfastigheter.

Länkar

Sollentuna stadshus AB

Sollentuna Energi och Miljö AB

Sollentunahem AB

AB SOLOM

Sollentuna kommunfastigheter AB