Till navigation Till innehåll (s)

Lovskolan i Sollentuna

Elever i årskurs 8-9 som riskerar att inte få godkänt betyg kan få extra undervisning under sommarlovet. Ta kontakt med ditt barns skola om du vill att ditt barn ska delta i lovskolan.

Både fristående och kommunala skolor är skyldiga att erbjuda lovskola till elever i åk 8 och 9 under vissa förutsättningar. 

Lovskola på kommunala skolor

Sollentuna kommun arrangerar lovskola 14-28 juni för de elever som går i den kommunala skolan. Antagningsbesked skickas ut senast under vecka 23.

Lovskolan riktar sig till elever som riskerar eller har underkänt i matematik, svenska, SVA eller engelska och går åk 8-9. Även elever i åk 6-7 kan söka och de antas i mån av plats.

Lovskolan är frivillig och ansökan görs av elevens lärare med vårdnadshavares godkännande. Obs, i och med att man antas till lovskola omfattas eleven av skollagen och närvaroplikt gäller. Kontakta ditt barns skola för mer information.

Lovskola på Edsbergsskolan 2024

Datum: 14-28 juni. Måndag - fredag.

  • Undervisning kl. 9-16.
  • Lunch kl.12-13

Undervisning erbjuds i matte, svebska, engelska och SVA, svenska som andra språk.

  • Matte: rum C22.
  • Engelska: rum C21.
  • Svenska: rum C31.
  • SVA, svenska som andra språk: rum C35.

Lovskola på fristående skolor

Elever i fristående skolor hänvisas till sin skola. Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola till elever i åk 8 och 9 under vissa förutsättningar. Det är bra att du som vårdnadshavare kontaktar den enskilda huvudmannen för att höra efter hur man organiserar sin lovskola.

Huvudmän som arrangerar lovskola har rätt till ersättning från kommunen. Ansökan om ersättning görs på blanketten ”Redovisningsblankett för lovskola”. Den ska skickas in senast den 1 oktober. 

Redovisningsblankett för lovskola

Skolverkets information om lovskola

 

Mer läsning för dig