Till navigation Till innehåll (s)

Rökfria platser 

Den 1 juli infördes rökförbud vid fler platser utomhus med anledning av den nya tobakslagen. Till exempel på uteserveringar, lekparker och inhägnade idrottsplatser. Rökförbudet omfattar även e- cigaretter och örtprodukter för rökning.

Platser där rökförbudet gäller

  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Uteserveringar vid restauranger och caféer.
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning.
  • Inhägnade allmänna lekplatser och badplatser.
  • Vid entréer till restauranger, butiker, tågstationer samt lokaler för hälso- och sjukvård.

Skolgårdar och lokaler för barnomsorg, kommunala färdmedel, restauranger och andra serveringsställen, lokaler avsedda för hälsa och sjukvård samt lokaler eller bostäder avsedda för gemensamt bruk, ska sedan tidigare hållas fria från tobaksrök.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar en lokal (hyresgäster), utrymme eller område utomhus. Det innebär att:

  • plocka bort askkoppar med mera som uppmuntrar till rökning
  • sätta upp rökförbudsskyltar
  • informera om rökförbudet och vid behov säga till. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa.

Den nya lagen om tobak och liknande produkter, Riksdagens webbsida.

Rökförbudet gäller tobak och liknande produkter

Tobak innefattar produkter så som cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak, rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Liknande produkter avser e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor, "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Förekommer rökning på otillåtna platser?

Socialkontoret är den myndighet som har tillsyn över rökfria miljöer. Hit kan du vända dig om du besväras av eller noterar att rökning förekommer på otillåtna platser. 

Kontakt: tillstandsenheten@sollentuna.se  

Kontakt för frågor

Frågor och svar om den nya tobakslagen på folkhälsomyndighetens webb