Till navigation Till innehåll (s)
Rökning förbjuden

Rökfria miljöer

Det är förbjudet att röka på fler platser utomhus. Bland annat på uteserveringar, lekparker och idrottsplatser. Det gäller även e- cigaretter och örtprodukter för rökning.

Här är det förbjudet att röka

  • Vid perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Uteserveringar.
  • Inhägnade idrottsplatser, lekplatser och badplatser.
  • Entréer till restauranger, butiker, tågstationer.
  • Vid lokaler för hälso- och sjukvård.

Skolgårdar och lokaler för barnomsorg, kommunala färdmedel, restauranger och andra serveringsställen, lokaler avsedda för hälsa och sjukvård samt lokaler eller bostäder avsedda för gemensamt bruk, ska sedan tidigare hållas fria från tobaksrök.

Vem ansvarar för att förbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar en lokal (hyresgäster), utrymme eller område utomhus. Det innebär att:

  • plocka bort askkoppar med mera som uppmuntrar till rökning
  • sätta upp rökförbudsskyltar
  • informera om rökförbudet och vid behov säga till. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa.

Lagen om tobak och liknande produkter - Riksdagens webbsida.

Tobak och liknande produkter

Rökförbudet gäller tobak och liknande produkter:

Tobak: cigaretter och cigarrer, rulltobak, tobak för vattenpipa och pipa. Även rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Liknande produkter avser e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor, "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Rökning på otillåtna platser?

Socialkontoret har tillsyn över rökfria miljöer. Hit kan du vända dig om du besväras av eller noterar att rökning förekommer på otillåtna platser. 

tillstandsenheten@sollentuna.se

Kontakt 

Kontakt

Folkhälsomyndighetens om tobak