Till navigation Till innehåll (s)
Rökning förbjuden

Förbjudet att röka på platser där många människor samlas

Det är inte tillåtet att röka vid hållplatser och perronger och på skolgårdar och uteserveringar. Förbudet gäller även idrottsplatser, lekplatser och badplatser. Och vid lokaler för sjukvård, så klart.

Förbudet gäller även e- cigaretter och örtprodukter för rökning.

Vem ansvarar för att förbudet följs

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar en lokal (hyresgäster), utrymme eller område utomhus. Det innebär att:

  • plocka bort askkoppar med mera som uppmuntrar till rökning.
  • sätta upp rökförbudsskyltar.
  • informera om rökförbudet och vid behov säga till. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa.

Lagen om tobak och liknande produkter - Riksdagens webbsida.

Tobak och liknande produkter

Rökförbudet gäller tobak och liknande produkter. Med tobak menas cigaretter och cigarrer, rulltobak, tobak för vattenpipa och pipa. Även rökfria varor såsom snus och tuggtobak.

Reglerna gäller även e-cigaretter, örtprodukter och vattenpipor. Även sådant som används som rökning, men som inte innehåller tobak. Hit räknas bland annat e-cigaretter som inte innehåller tobak och därför inte ses som e-cigaretter enligt lagen.

Rökning på otillåtna platser

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har tillsyn över rökfria miljöer. Hit kan du vända dig om du besväras av eller noterar att rökning förekommer på otillåtna platser. 

Kontakt

Folkhälsomyndighetens om tobak 

Mer läsning för dig