Till navigation Till innehåll (s)

Resor och parkeringstillstånd

Information om färdtjänst, riksfärdtjänst, servicelinjen och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 • Färdtjänst

  Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs det att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand.

 • Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Servicelinjen

  På servicelinjen finns bussar som är särskilt anpassade för personer som har funktionsnedsättning. Alla är dock välkomna att åka och den vanliga SL-biljetten gäller.