Till navigation Till innehåll (s)

Resor och parkeringstillstånd 

Information om färdtjänst, riksfärdtjänst, servicelinjen och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 • Omsorg & Stöd

  Färdtjänst

  Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Omsorg & Stöd

  Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Omsorg & Stöd

  Servicelinjen

  På servicelinjen finns bussar som är särskilt anpassade för personer som har funktionsnedsättning. Alla är dock välkomna att åka och den vanliga SL-biljetten gäller.

 • Omsorg & Stöd

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs det att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand.