Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild över Häggvik och E4:an.

Förbifart Stockholm, Häggvik 

Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. I projektet ingår att bredda och sänka Knistavägen under E4.

Under tiden bygget pågår är lika många körfält öppna som normalt. I Häggvik leds E4 Uppsalavägen temporärt om under byggtiden och den tillåtna hastigheten kommer att sänkas.

Trafikverket erbjuder möjligheten anmäla sig till en automatisk tjänst som förvarnar när de kommer spränga.

Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida.

Trafikverket/ Förbifart Stockholm

Buller

Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära mer buller i närheten av arbetsplatserna. Trafikverket kommer att bullerskyddande skärmar och vallar för att de boende i området ska märka av bygget så lite som möjligt. I några hus kan det även bli aktuellt att byta till bullerskyddande fönster.