Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild över Häggvik och E4:an.

Förbifart Stockholm, Häggvik

Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. Hela sträckan går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Knistaporten under E4:an är breddad och öppen för trafik, både motorfordon, gång- och cykeltrafik.  

Hela förbifart Stockholm planeras öppna för trafik 2030.

Trafikverket erbjuder möjligheten att anmäla sig till en automatisk tjänst som förvarnar när de kommer spränga.

Mer information om Förbifart Stockholm, Trafikverket

Buller

Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära mer buller i närheten av arbetsplatserna. Trafikverket kommer att bullerskyddande skärmar och vallar för att de boende i området ska märka av bygget så lite som möjligt. I några hus kan det även bli aktuellt att byta till bullerskyddande fönster.

Mer läsning för dig