Till navigation Till innehåll (s)
Bostadshus med en takkupa
Attefallsåtgärder

Attefallstakkupa

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • takkuporna byggs på ett en- eller tvåbostadshus
 • du bygger högst två takkupor
 • det efter uppförandet finns högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna inte innebär något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallstakkupa ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö. 

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Läs mer om attefallstakkupa på Boverkets webbplats

Allt du behöver veta om anmälan för attefallstakkupa

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 4600 - 6900 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • konstruktionsritningar om du ska göra ingrepp i bärande konstruktion.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 9 steg avklarade