Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetspunkter i Sollentuna

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, möjlighet att värma dig eller annat stöd som du behöver.

Vad är en trygghetspunkt?

Trygghetspunkterna fungerar som informationscenter vid en kris. Om ett område under en kortare eller längre tid saknar till exempel el, värme eller vatten, kan trygghetspunkten även användas för att kunna erbjuda dusch, toalett, ett mål mat och i riktigt svåra fall även övernattning. Trygghetspunkten kan också vara ett utlämningsställe för vatten.

Sollentunas trygghetspunkter

 • Arena Satelliten, Allfarvägen 4
 • Rotebrohallen, Hertig Karls väg 17
 • Edsbergshallen, Edsbergs torg 1

När öppnar kommunen en trygghetspunkt?

 • Stora elavbrott, störningar i dricksvattenförsörjningen och/eller stora störningar i kommunikationer, så att mobilnät och/eller internet ligger nere.
 • Naturhändelser som storm, översvämning eller skogsbrand i närområdet.
 • Spridning av smitta eller farliga ämnen.
 • Terrordåd, krigsfara eller krig.

Hur vet jag att en trygghetspunkt är öppen?

Sollentuna kommuns vanliga informationskanaler; sollentuna.se och sociala medier, används för att informera om att en eller flera trygghetspunkter aktiverats. Om dessa inte fungerar kan information gå ut via radions P4 Stockholm.

Du kan också få information hos

 • Kommunens kontaktcenter och Sollentuna bibliotek som ligger i Turebergshuset entré på Turebergs torg 1.
 • Arena Edsberg på Edsbergs torg 3.
 • Arena Rotebro på Hertig Karls väg 13.

Olika typer av trygghetspunkter

Beroende på vad som hänt fattar kommunens centrala krisledning beslut om vilket stöd trygghetspunkten ska kunna ge:

 • Nivå 1: En mindre trygghetspunkt som bara är öppen under en kortare tid, exempelvis under några få timmar dagtid.
 • Nivå 2: En trygghetspunkt som kan användas av invånarna stora delar av dygnet, dock inte övernattning.
 • Nivå 3: En trygghetspunkt som kan användas hela dygnet.

Vi ser regelbundet över våra trygghetspunkter i Sollentuna för att se till att de kan ge det stöd vi behöver och att de finns på olika platser i kommunen, så att stödet finns nära invånarna i alla kommundelar.

Vilka träffar jag på en trygghetspunkt?

På trygghetspunkterna finns medlemmar från Frivilliga resursgruppen (FRG). FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

FRG leds av Sollentuna kommuns centrala krisledning. FRG har utbildning i bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning och att möta människor i kris.

FRG Sollentuna