Till navigation Till innehåll (s)
En drönarbild över området som ska bli Väsjö torg. Här pågår byggarbetet för fullt.

Markförsäljning

Vår markreserv är begränsad. Därför bedöms varje försäljning av kommunal mark noggrant. Vi ser försäljningen av mark som en del av vår vision om långsiktigt hållbart samhälle.

Genom markanvisning möjliggör vi för intresserade byggherrar att utveckla kommunens mark. På så sätt bidrar det till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Sollentuna.

Markanvisning

En markanvisning innebär rätt för en intressent att samarbeta med kommunen för att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger. Detta sker under en begränsad tidsperiod med vissa i förväg givna förutsättningar.

Kommunen utser intressent eller byggherre genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller för det aktuella markområdet. Syftet med markanvisningar är oftast att intressenten förvärvar markområdet. Sollentuna kommun har tagit fram en policy för markanvisningar.

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från företag som är i behov av mark för att etablera sig i Sollentuna. Dock kan vi vid de flesta förfrågningar inte erbjuda någon mark eftersom Sollentuna kommuns markinnehav är mycket begränsat.

Aktuella markanvisningar

Sollentuna kommuns markanvisningspolicy

Intresselista för mark

Företag med intresse av mark i Sollentuna kan registrera sig på kommunens intresselista!

Intressentlista för mark

Om du har frågor om markköp och markanvisningar går det bra att skicka ett mail till:

registrator.sba@sollentuna.se

Det går också bra att skicka brev till:

Sollentuna kommun

Samhällsbyggnadsavdelningen

191 86 Sollentuna

Tomter till småhus

Sollentuna kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1–2 tomter per år. Någon tomtkö eller intresselista inom kommunen finns inte. När kommunen säljer tomter görs detta i samarbete med mäklare på den öppna marknaden och med eventuell budgivning som följd. På  mäklarnas egna webbplatser kan du göra bevakningar för hela Sollentuna eller specifika delar för att inte missa någon försäljning.

Svensk Fastighetsförmedling - villatomt