Till navigation Till innehåll (s)

Coachföretag i Sollentuna

Vi arbetar för att öka valmöjligheten. Den som blivit beviljad insatser av Arbetsmarknadsenheten får själv välja utförare för vissa insatser.

Vi arbetar för att öka valmöjligheten för våra kommuninvånare. De som blivit beviljad insatser av på Arbetsmarknadsenheten kan själv får välja utförare för vissa insatser.

Som coach ska du stödja och motivera arbetssökande till egen försörjning. Du ska kunna presentera ett varierat utbud av aktiviteter som ska möta deltagarnas behov i deras utveckling.

Du ska börja med att ansöka om att bli utförare i kommunens valfrihetssystem. 

Förfrågningsunderlag LOV coach/mentor för arbetslösa

Sök efter underlaget bland våra aktuella upphandlingar. Systemet heter Kommers Annons.

Kommers Annons

För dig som är godkänd coach

Om en deltagare valt dig som coach blir du kontaktad av Arbetsmarknadsenheten. Då ska du skicka in en plan för genomförandet via e-post, den innehåller bland annat uppgifter som:

  • Personens initialer och vilket år hen är född.
  • Start- och slutdatum
  • Aktiviteter

Du ska sedan skicka in uppföljningar varje månad och en slutrapport när coachperioden är slut. Hör gärna av dig om du har frågor.

Kontakt

Blanketter

Mer läsning för dig