Till navigation Till innehåll (s)

Boendestöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av en boendestödjare med praktiska sysslor hemma och att hitta rutiner i vardagen.

Boendestöd är ett stöd som ska förenkla din vardag och anpassas efter dina behov, du kan exempelvis få stöd med att sköta ditt hem, få stöd i kontakten med sjukvård, Försäkringskassan eller socialtjänsten, träna på att vistas i sociala sammanhang eller planera din vardag, hålla ordning på papper och betala räkningar.

I Sollentuna kommun har boendestödjarna både lång erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa, de arbetar med metoder som bygger på forskning och har visat sig fungera bra. Boendestödjarna har tystnadsplikt.

Du kan få boendestöd om du

  • Är 20 till 65 år,
  • Är bosatt i Sollentuna kommun,
  • Har psykisk ohälsa,
  • Behöver stöd i din vardag.

Kontakt

Kontaktcenter: 08-579 210 00

Ansökan

Ansökan om boendestöd gör du hos Enheten för socialpsykiatri genom att göra en biståndsansökan. Har du redan kontakt med en socialsekreterare kan du vända dig direkt till honom/henne.

Biståndsansökan

Mer läsning för dig