Till navigation Till innehåll (s)
Rökning förbjuden

Regler för att sälja tobak

Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Det ställs en del krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd.

Vi granskar företagets ekonomi och tar in uppgifter från kronofogden, skatteverket och polisen. Både du som är detaljhandlare och partihandlare behöver ett tillstånd.

Ansök om att sälja tobak

Steg 1. Betala in ansökningsavgiften

Börja med att betala in avgiften för ansökan på Sollentuna kommuns bankgirokonto 235-8026.

 • 10 000 kr för detaljhandel (till enskilda personer).
 • 12 500 kr för partihandel (till butiker).

Som meddelande ska du skriva ditt bolagsnamn samt MBK1130-10. Om du vill ha en faktura på beloppet så skriver du in din fakturaadress. Ansökan blir prövad när avgiften är betald. Glöm inte att bifoga kopia på kvittot i ansökan.

Steg 2. Förbered din ansökan

Det finns en del uppgifter som behöver finnas med i din ansökan. 

 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Handling som styrker vem som är firmatecknare.
 • Kopia på kvittot från den betalda ansökningsavgiften.
 • Uppgifter om ägarförhållanden.
 • Köpeavtal.
 • Handlingar som styrker finansiering.
 • Egenkontrollprogram.
 • Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket.
 • Kopia på aktiebok.
 • Årsredovisning (senaste) alternativt budget.

Steg 3. Skicka in din ansökan

Fyll i den blankett som är aktuell för dig och bifoga dina bilagor.

Blanketter och instruktion 

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Bilagor till ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljning

Förbjudet att röka utanför din butik

Du som äger eller hyr en butikslokal har ansvar för att området utanför entrén är rökfritt. Det innebär att:

 • plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning.
 • sätta upp skyltar och informera om rökförbudet.
 • Om någon röker där det är förbjudet har du rätt att säga till. Om någon trots det fortsätter, får denna person avvisas. Kontakta då polis eller ordningsvakt.

Rökfria miljöer - Folkhälsomyndigheten 

Egenkontroll

Du måste också ha ett program för egenkontroll som beskriver hur du följer lagen.

Vägledning om egenkontroll

Regelbundna kontroller

Det sker regelbundna kontroller av de verksamheter som säljer tobak. Det är kommunen och polisen som utför dessa genom till exempel kontrollköp. För att kontrollen ska godkännas måste vissa krav vara uppfyllda.

Du får inte sälja tobak till personer under 18 år. Produkterna ska ha rätt märkning och marknadsföringen av tobak ska vara måttfull. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn.

 • 5 000 kronor för detaljhandel
 • 6 250 kronor för partihandel

Förändringar i din verksamhetAnmälan om upphörande av försäljningstillstånd

Anmälan om förändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om förändringar

Tips till kommunen

Hör gärna av dig om du ser att butiken säljer tobak till personer under 18 år. Vi kontaktar då företaget.

Kontakt

Övriga frågor

Kontaktcenter

Adress
Turebergs torg 1

Telefonnummer
08-579 210 00

E-post
kontaktcenter@sollentuna.se

Besöksadress
Kommunhuset, Turebergs torg 1

Besökstider

 • Måndag - fredag

Välkommen att besöka oss i Turebergs huset.

Folkhälsomyndigheten om tobak