Till navigation Till innehåll (s)

Regler för att sälja tobak 

Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Det ställs en del krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd.

Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd. För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Vi granskar företagets ekonomi och tar in uppgifter från kronofogden, skatteverket och polisen. 

Du måste också ha ett program för egenkontroll som beskriver hur din verksamhet följer lagen.

Ansöka om att sälja tobak

Steg 1. Betala in ansökningsavgiften

Sätt in ansökningsavgiften på Sollentuna kommuns bankgirokonto 235-8026. Som meddelande ska du skriva bolagsnamn samt SOK3210-10. Om du vill ha faktura på beloppet – skriv in din fakturaadress.
Vi prövar ansökan när avgiften är betald. Glöm inte att bifoga kopia på kvittot i ansökan.

Kostnad

 • Ansökan om tillstånd för detaljhandel (till enskilda personer): 10 000 kronor.
 • Ansökan om tillstånd för partihandel (till butiker): 12 500 kronor.

Steg 2. Förbered din ansökan

Följande dokument ska du skicka med (bifoga) din ansökan. Om du har haft verksamhet i mer än tre år vid försäljningsstället behöver uppgift om firmatecknare, ägarförhållanden, köpeavtal och handlingar som styrker finansiering inte skickas in.

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Handling som styrker vem som är firmatecknare
 • Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Köpeavtal
 • Handlingar som styrker finansiering
 • Egenkontrollprogram
 • Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket
 • Ritning av lokal och lager

Steg 3. Skicka in din ansökan

Fyll i en (aktuell blankett och bifoga dina bilagor.
Blanketter:

Blanketter och instruktion 

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Bilagor till ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljning

Anmälan om försäljning av e-cigaretter.

Vägledning om egenkontrollprogram

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har information om tobakslagen på engelska och arabiska.

Folkhälsomyndighetens webbsida. 

Förbjudet att röka utanför din butik

Du som äger eller hyr en butikslokal har ansvar för att området utanför entrén är rökfritt.

Rökfria miljöer och ansvar för att rökförbudet följs

Regelbundna kontroller

Samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.

Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar.

Årlig avgift för tillsyn

Kommunen tar också, precis som idag, ut en årlig tillsynsavgift. 

 • Detaljhandel som säljer tobak: 5000 kronor.
 • Partihandel som säljer tobak: 6 250 kronor.

Förändringar i din verksamhet

Anmälan om upphörande av försäljningstillstånd

Anmälan om förändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om förändringar

Tips till socialkontoret

Hör gärna av dig om du ser att butiken säljer tobak till personer under 18 år. Vi kontaktar då företaget.

Kontakt: tillstandsenheten@sollentuna.se 

Kontakt för frågor

Frågor och svar om den nya tobakslagen på folkhälsomyndighetens webb