Till navigation Till innehåll (s)

Våld i nära relation

Här hittar du information för dig som är utsatt för våld, oavsett om du är vuxen eller barn/ungdom. Det är viktigt att du vet att det finns hjälp att få. Det är socialtjänstens ansvar att stötta och hjälpa barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. 

Du som är barn eller ung

Kanske ser eller hör du din förälder bli slagen eller hotad? Kanske är någon vuxen våldsam eller kränkande mot dig? Kanske är det någon som tar på dig på ett sexuellt sätt? Att leva i en familj där någon vuxen använder våld kan bli en hemsk familjehemlighet. Det är viktigt att du vet att det finns hjälp att få. Det är aldrig ditt fel om någon vuxen använder våld eller hot i din familj. Du har rätt till särskilt stöd och skydd och det är de vuxnas ansvar att våldet ska sluta.

Att berätta för någon

Om du lever i en familj med våld är det bra om du berättar det för någon vuxen som du litar på. Några du kan vända dig till är t.ex. din mentor, ungdomsmottagningen, skolsköterskan eller skolans kurator. Om du är i akut behov att stöd eller skydd från dina föräldrar/andra vuxna ska du vända dig till socialtjänsten.

Kontakt

  • Socialtjänsten: 08-579 212 40
  • Socialjouren (kvällar/nätter): 010-444 05 00
  • Ungdomsmottagningen: 08-579 211 80
    (för ungdomar mellan 13 och 23 år) 
  • Ring 112 om det är akut

Om du vill vara anonym