Till navigation Till innehåll (s)

Mini-Maria - för dig som är ung

Mini-Maria vänder sig till ungdomar i ålder 13-19 år och deras föräldrar/nätverk, där det finns en oro för användning av alkohol och droger.

På Mini-Maria arbetar behandlare, sjuksköterska och läkare i samverkan. Detta innebär ett nära samarbete mellan kommun och Maria ungdom (regionen) och att familjen/nätverket och ungdomen får stöd utifrån ett helhetsperspektiv.

Som familj/nätverk behöver du inte säkert veta om din ungdom börjat dricka eller provat droger, det räcker att du är orolig. Du som ungdom är självklart också välkommen att ringa direkt till oss.

Vi erbjuder

  • Information och rådgivning
  • Alkohol- och drogbedömning
  • Behandling
  • Föräldrastöd

Kontakt

För att komma i kontakt med Mini-Maria Sollentuna kan du ringa direkt till kommunens behandlare, till kontaktcenter eller ta hjälp av din socialsekreterare på Barn och unga.

Behandlare: 08-579 226 71, 08-579 226 59 eller 08-579 226 67

Kontaktcenter: 08-579 210 00 

Kontakt via regionen

Maria Ungdom

Hitta till oss

Mini-Maria finns på Tingsvägen 17 A, entréplan. 

Vid akut oro

Vid akut oro på kvällar och helger kan du vända dig till akutmottagningen på Maria Ungdom. Akuten är öppen dygnet runt för besök och rådgivning. Maria Ungdom är en mottagning för ungdomar under 20 år som missbrukar droger. De tar emot dels akut påverkade ungdomar, dels ungdomar som behöver avgiftas som en del i ett behandlingsarbete.

Maria Ungdom finns på Finsensväg 1, Sankt Görans sjukhusområde.
Telefonnummer: 08-123 474 10.

Akutmottagningen Maria Ungdom

Länkar

Sagasollentuna.se

Mer läsning för dig