Till navigation Till innehåll (s)

Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat ansvar för frågor som rör ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbruksvård. Nämnden har också ansvar för många andra frågor, till exempel:

 • Individ- och familjeomsorg, det vill säga ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbruksvård.
 • Familjerätt. Sollentuna samarbetar med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner genom en gemensam nämnd.
 • Socialpsykiatri.
 • Viss introduktion för nyanlända, det vill säga flyktingmottagning.
 • Budget- och skuldrådgivning. Arbetet sker i samarbete med Järfälla och Upplands-Bro kommuner.
 • Konsumentvägledning.
 • Förebyggande arbete.
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruk och/eller psykisk störning eller sjukdom.
 • Föreningsbidrag.
 • Sociala samfonden.

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har ett socialutskott som i huvudsak behandlar ärenden som berör individer enligt följande lagar:

 • Socialtjänstlagen, SoL.
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialutskottet sammanträder cirka en gång i månaden samt i akuta ärenden vid behov. Socialnämnden har också ett arbetsutskott som sammanträder vid behov.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Rebecca Nordin Vainio (M) Ordförande  
Josefin Silverfur (C) 1:e vice ordförande  
Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande  
Marie Hård (M)  
Anders Manell (L)  
Paulina Pyhäjärvi (C) 
Jonas Hedman (KD)  
Irene Österberg (S)  
Gunnar Ljungberg (S)
Tahir Qureshi (V)
Jan Alvarsson (SD)  

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Nicklas Andersson (M)
Ann Lavicka (M)
Abdulkadir Bulhan (L)  
Jan Westerlund (C)
Bernt Josephson (C)  
Jan Better (KD)
Ann-Mari Ek (S)
Vinda Shallal (S)
Maria Brändström (V)
Maria Åström (V)
Per-Eric Lundgren (SD)  

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun