Till navigation Till innehåll (s)

Socialnämnden 

Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd med ansvar för individ- och familjeomsorgen.

Socialnämnden ansvarar för bland annat för följande verksamheter:

 • individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård)
 • familjerätt (i samarbete med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner genom en gemensam nämnd)
 • socialpsykiatri
 • viss introduktion för nyanlända (flyktingmottagning)
 • budget- och skuldrådgivning (i samarbete med Järfälla och Upplands-Bro kommuner)
 • konsumentvägledning
 • serveringstillstånd
 • tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel  
 • förebyggande arbete
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom
 • föreningsbidrag
 • sociala samfonden

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden. Socialnämnden har ett socialutskott som i huvudsak behandlar individärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialutskottet sammanträder cirka en gång i månaden samt i akuta ärenden vid behov. Socialnämnden har också ett arbetsutskott som sammanträder vid behov.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Seppo Karmitsa (KD) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Marie Hård (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Rebecca Nordin Vainio (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Annika Dellås (L) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Jonas Hedman (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Josefin Silverfur (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Julia Mäkitalo Blent (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Gunnar Ljungberg (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Luz Corzo (V) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)

Ersättare

Helena Lind Trotzenfeldt (M)
Kerstin Fryklund (M)
Greta Paulsson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Sarah Andersson (KD)
Margareta Cantell (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Andreas Blommé (C)
Ylva Wibaeus (S)
Kari Nortemo (S)
Maria Brändström (V) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun