Till navigation Till innehåll (s)

Om du inte kan bo kvar hemma

Vi försöker alltid jobba för att barn och unga ska kunna bo kvar hemma. Men ibland går inte det. Vi prövar oftast flera sätt att hjälpa dig på innan frågan om en eventuell flytt till nytt hem blir aktuell.

Vi på socialtjänsten vill hjälpa familjer att få bo tillsammans. Därför försöker vi hjälpa till på flera olika sätt för att ni ska få det så bra som möjligt. Alla familjer är olika och ibland räcker det inte med exempelvis kontaktperson eller familjebehandling för att du ska få det så bra som du har rätt till.  

Det är socialtjänstens ansvar att bestämma om ett barn eller ungdom ska få bo hos en släkting, i ett familjehem, eller på något annat ställe. Det är ovanligt att vi på socialtjänsten tar hand om barn utan att föräldrarna eller barnen vill det.