Till navigation Till innehåll (s)

Köpa mark av kommunen

Sollentuna kommun har en begränsad markreserv. Därför bedöms varje försäljning noggrant. Kommunen kan även köpa mark.

Så utses byggherre eller företagare

Vi utser byggherre eller företagare genom markanvisning eller direktanvisning. Vid en markanvisning finns chansen att ensam få förhandla om förutsättningarna med kommunen.

Markanvisning är ett sätt för kommunen att förmedla sin mark för bostäder och näringsliv. Markanvisningstävling gäller för de flesta försäljningar. Direktanvisningar förekommer nästan aldrig.

För att säkerställa att varje markanvisning i kommunen sker framgångsrikt samt att alla byggherrar och intressenter behandlas lika har kommunen antagit en policy för markanvisning. De beskriver hur markanvisning sker och visar riktlinjer för avtal.

Policy för markanvisning

Intresselista mark, för företagare och byggherrar

Intresselista för mark

Prenumerera på Näringslivsnytt

Vill du hålla dig informerad om aktuella markförsäljningar/anvisningar, för bostäder och övriga ändamål, kan du anmäla dig till vår intresselista. Listan är till för att samla upp intressenter till våra markanvisningar och för oss för att förstå vad marknaden är intresserad av för typ av mark.

Har du ändrat adress? Vänligen fyll i en ny enkät så vi har rätt kontaktuppgifter.

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev Näringslivsnytt. I Näringslivsnytt informerar kommunen bland annat om kommande markanvisningar i Sollentuna. 

Tomter till småhus säljs av mäklare

Sollentuna kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1–2 tomter per år. Någon tomtkö eller intresselista inom kommunen finns inte. När kommunen säljer tomter görs detta av mäklare på den öppna marknaden. På mäklarnas egna webbplatser kan du göra bevakningar för hela Sollentuna eller specifika delar för att inte missa någon försäljning.

Kommunen kan också köpa mark

Funderar du på att sälja mark? Ta gärna en kontakt med oss på samhällsbyggnadsavdelningen exploateringsgrupp, vi kan ha intresse av att förvärva både större och mindre områden i olika delar av kommunen.

Sollentuna vill utöka sitt markinnehav genom strategiska markförvärv. Dessa markförvärv är en förutsättning för att Sollentunas kommun skall kunna utvecklas på det sätt vi önskar och i den takt vi vill.

Kontakta oss om du vill sälja mark

 

 

 

Mer läsning för dig