Till navigation Till innehåll (s)

Förskola på kvällar och nätter

Om du har behov av barnomsorg på kvällar och nätter kan du ansöka om placering på obekväm tid. Du som vårdnadshavare måste vara folkbokförd på samma adress som ditt barn. Verksamheten finns på Sofielunds förskola.

Barn som beviljats barnomsorg på obekväm tid har sedan förtur till förskolans ordinarie verksamhet på dagtid. Det gäller om barnet inte har börjat i skola än. Om ditt barn har sin ordinarie barnomsorg på en annan förskola eller familjedaghem ansvarar du för hämtning och lämning på Sofielunds förskola.

Ansök om pedagogisk omsorg på obekväm tid - via e-tjänst

Har ditt barn skyddade personuppgifter ansöker du via en blankett.

Blanketter för förskola

Skolskjuts

Om ditt barn har börjat i skolan ansvarar du i regel för att hämta och lämna ditt barn på nattis. Du kan i vissa fall ansöka om skolskjuts i form av SL-kort för resan mellan nattisverksamheten och barnets ordinarie skolbarnsomsorg på dagtid. Barnet måste då även uppfylla villkoren i övrigt för att få skolskjuts.

Skolresor, skolskjuts

 

Mer läsning för dig