Till navigation Till innehåll (s)

Vad händer när du kontaktar oss?

Här berättar vi vad som händer när du kontaktar oss. Du får också veta vad som händer om någon annan är orolig för dig och därför kontaktar oss. 

Hur går ett första möte till?

Vi vill gärna träffa dig tillsammans med en eller flera vuxna. Det kan vara en förälder, en vårdnadshavare, eller någon annan vuxen som du känner dig trygg med. När ni kommer till kommunhuset på Turebergs Torg anmäler ni er i receptionen på plan 0.

Sedan tar ni hissen upp till plan 3 och sitter i väntrummet som är till för socialtjänstens besökare. Den eller de socialsekreterare ni ska träffa möter er i väntrummet och tar med er till ett samtalsrum.

I mötet med socialsekreteraren

En vanlig start på samtalet är att socialsekreteraren berättar varför ni ses. Efter det får du och den du är där med berätta vad ni tycker och tänker om det som oroar. Du berättar så mycket eller lite du vill. Vi hjälper till så att viktiga saker kan bli sagda och tar ansvar för att alla får komma till tals. Det är viktigt att du berättar vad du tycker, för då blir det mycket lättare för socialsekreteraren att göra rätt saker.

Om det finns en orosanmälan gjord kan det vara bra att ha med den personen som gjorde orosanmälan, så att hen kan berätta för er och oss varför personen är orolig. Även om dina föräldrar är med på mötet kan du be att få prata med en socialsekreterare utan att de är med.

Det första samtalet tar ungefär en timme. Ibland lite kortare tid, ibland lite längre. Mot slutet bestäms vad som ska hända efter mötet.

Om någon annan är orolig för dig och kontaktar oss

Om någon annan är orolig för dig och ringer eller skriver till oss på socialtjänsten och berättar det kallas det för en orosanmälan.

Skyddsbedömning – är det akut?

När vi tar emot en orosanmälan gällande dig måste vi först ta reda på om du behöver få akut hjälp och skyddas på en gång. Det kallas att göra en skyddsbedömning. Den måste vi göra samma dag som anmälan kommit in.

Om det inte är akut

Om det inte är bråttom bokar vi istället in ett möte. Det gör vi genom att ringa eller skicka ett brev till dina föräldrar. Sedan görs en förhandsbedömning för att bestämma om vi ska starta en utredning kring din situation eller inte. Vi tar bland annat reda på om du och din familj fått hjälp tidigare. Vi kan också prata med dig, din familj och den som gjorde anmälan för att ta reda på mer om hur du har det och hur du mår.

Utredning eller inte?

När vi är klara med förhandsbedömningen berättar vi för dig och dina föräldrar om vi ska starta en utredning eller inte. Om vi startar en utredning gör vi det för att få mer information om det stöd du behöver och hur vi kan hjälpa dig. Målet är att vi på socialtjänsten tillsammans med dig och dina föräldrar ska komma fram till vilken hjälp du ska få för att det ska bli bättre för dig. Utredningen får som regel inte ta längre tid än fyra månader. Vi vill gärna att du och din familj är med under utredningen för att vi ska kunna fatta ett beslut som alla tycker känns bra. Du har rätt att få prata själv med din socialsekreterare under tiden som vi gör utredningen.

Ibland kan du behöva hjälp, men utan utredning

Om vi inte startar en utredning kan vi hjälpa dig och din familj att hitta hjälp som passar bättre. 

Om du själv har tagit kontakt med socialtjänsten

Om du eller din vårdnadshavare ber socialtjänsten om hjälp kallas det att ni gör en ansökan. Då måste socialtjänsten inleda en utredning och ta reda på vilken hjälp ni behöver.

  • Att söka hjälp från socialtjänsten är frivilligt. När du eller din vårdnadshavare kontaktar oss pratar vi om vilken hjälp ni skulle vilja ha. Om du tycker att dina frågor har besvarats, kanske du tycker att det är onödigt att få tid för ett besök. Då kan du och socialsekreteraren komma överens om att ni inte behöver ha mer kontakt.
  • Om ni kommer överens om att det vore bra att träffas får du berätta vad du heter, hur gammal du är och ditt telefonnummer. Vi vill gärna ha ett telefonnummer till dina föräldrar också.
  • Om problemet inte är akut kan du få vänta någon vecka på första besöket. Ibland gör vi upp om en tid direkt, ibland blir du uppringd senare eller får ett brev hem med en bokad tid.

Om vi blir oroliga för dig

Om socialsekreteraren blir orolig för dig, kan vi behöva behålla kontakten med dig för att hjälpa dig. Vi behöver ta kontakt med dina föräldrar för att prata mer om oron för dig och hur vi kan hjälpa dig att få det bättre.

I vissa fall kanske det är för farligt för dig att vi pratar med dina föräldrar. Till exempel om du har blivit slagen av dina föräldrar eller utsatt för sexuella övergrepp. Då kan vi vänta med att kontakta dem. Innan vi pratar med dina föräldrar kommer vi prata med dig om det så att det känns så bra det kan.

Mer läsning för dig