Till navigation Till innehåll (s)

Drogförebyggande arbete

I Sollentuna jobbar vi förebyggande för att minska användningen av tobak, alkohol och droger bland våra ungdomar. Du som är vuxen kan göra skillnad genom att visa att du bryr dig och föregår med gott exempel.

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak- och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den så kallade Stockholmsenkäten. 

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Det är en undersökning om ungdomars levnadsvanor som unga själva får svara på.

I enkäten får ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor inom följande områden:

 • Brott och utsatthet för brott.
 • Droger och spel.
 • Psykisk hälsa.
 • Skola, fritid och föräldrar.

Syftet med undersökningen

Elevernas svar ger oss en förståelse för hur olika beteenden förändras över tid. Och kan användas för debatt och diskussion. De kan även utgöra underlag för att fördela resurser för förebyggande insatser. 

Utifrån varje skolas ”resultat” finns en möjlighet att föra samman elever, personal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Sollentunas resultat i Stockholmsenkäten 

På Länsstyrelsens webbsida hittar du alla resultat för 2022

Föreläsning om alkohol, droger och tobak

I den ena filmen på denna sida kan du se en inspelad föreläsning från 1 december 2022. Föreläsningen riktar sig till dig som har barn i gymnasiet och handlar om:

 • Kunskap kring tobak, alkohol och droger bland unga.
 • Hur är situationen i Sollentuna?
 • Vad man kan göra som förälder och tips på hur du kan prata med din ungdom.
 • Var kan du vända för att få stöd och hjälp.
 • Frågestund. 

Vi jobbar förebyggande med

 • Tobak

  Tobak är nästan alltid det första preparatet som barn kommer i kontakt med. Rökande ungdomar erbjuds även oftare att köpa narkotika. Att avstå från tobak gör det lättare att tacka nej till andra droger.

 • Alkohol

  Det finns flera tillfällen under året då vi ser att det är större risk att ungdomar testar alkohol för första gången och blir berusade.

 • Narkotika och doping

  I Sollentuna arbetar vi aktivt för att färre unga ska använda droger och dopingpreparat. Att arbeta förebyggande mot doping är en ganska ny insats.

 • Doping

  En del människor använder dopningspreparat och kosttillskott för att hitta genvägar till att uppnå sina skönhetsideal. Att arbeta förebyggande mot doping är en ganska ny insats.

Kontakt

Länkar

Tonårsparlören

Drugsmart

Drogfakta

Mer läsning för dig