Till navigation Till innehåll (s)

Drogförebyggande arbete 

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den s.k. Stockholmsenkäten. 

Kontakt

Kristina Persson, preventionssamordnare
kristina.persson@sollentuna.se
08-579 213 22

Länkar

Tonårsparlören

Drugsmart

Drogfakta

Kampanj mot langning