Till navigation Till innehåll (s)

Drogförebyggande arbete

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den s.k. Stockholmsenkäten. 

Kontakt

Innehåll

 • Stockholmsenkäten

  Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Det är en undersökning om ungdomars levnadsvanor som unga själva får svara på.

 • Tobak

  Tobak är nästan alltid det första preparatet som barn kommer i kontakt med. Rökande ungdomar erbjuds även oftare att köpa narkotika. Att avstå från tobak gör det lättare att tacka nej till andra droger.

 • Alkohol

  Drickandet har minskat kraftigt över tid och fler unga väljer bort alkohol helt. Att alkohol skadar hjärnan vet vi. Men då hjärnan utvecklas ända fram till 25 års ålder är ungas hjärnor ännu känsligare än vuxnas.

 • Narkotika

  I Sollentuna arbetar vi aktivt för att färre unga ska använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Majoriteten av ungdomarna i Sollentuna kommun har inte testat narkotika.

 • Doping

  Det finns många förväntningar på hur vi borde se ut. Det är lätt att känna sig pressad att få större muskler eller att gå ner i vikt.

Länkar

Tonårsparlören

Drugsmart

Drogfakta

Kampanj mot langning