Till navigation Till innehåll (s)
Tvärbana Helenelund

Tvärbanan till Helenelunds station

SL, Sollentuna kommun och Trafikverket bygger för att Tvärbanans nya Kistagren ska få sin slutstation i Helenelund. Det blir ett nytt torg och en ny Tvärbanestation vid den nuvarande pendeltågsstationen.

Hösten 2021 planerar vi att börja bygga. När vi är klara kommer Helenelund att ha ett nytt centralt torg där det är enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar. Samtidigt blir det smidigare för dig att gå och cykla mellan Helenelund och Kista.

SL bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till sin slutstation i Helenelund. Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gående och cyklister. Men den är för smal och för låg för Tvärbanan. Trafikverket kommer därför att riva den nuvarande passagen och bygga en ny passage som är tillräckligt bred och hög.

För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar kommer trafiken att flyttas tillbaka till vanliga E4.

Sollentuna kommun kommer att skapa en ny stadsmiljö i Helenelund. Ändhållplatsen för Tvärbanans Kistagren blir en del av ett nytt centralt torg beläget mellan stambanan och E4.

Påverkan under byggtiden

Under våren planerar vi att börja bygga och det kommer att påverka dig som rör dig i området. Vi kommer att köra tung trafik, fälla träd och bygga tillfälliga vägar, det kommer att synas och höras.

Vi gör allt vi kan för att din vardag ska fungera och för att du ska kunna ta dig fram under byggtiden. Vi kommer att leda om bussar, gående och cyklar i flera skeden. Därför uppmanar vi dig att ha uppsikt och följa den skyltning som kommer att finnas.

Tidplan

Hösten 2021: Planerad byggstart. Vi etablerar ett arbetsområde för byggbodar och utrustning, mellan järnvägen och E4. Vi börjar bygga en tillfällig väg väster om E4 med lika många körfält som E4 har idag.

2021: Omledningar av bussar, gående och cyklar i flera skeden. Det kan ta längre tid för dig att komma fram dit du ska. Var uppmärksam på skyltar. Trafiken på E4 flyttas till den tillfälliga vägen och vi börjar bygga ny passage.

2022: Vi bygger ny passage under E4. Trafiken på E4 är kvar på den tillfälliga vägen.

2023: Planerat färdigställande. Trafiken på E4 är tillbaka där den var och vi har rivit den tillfälliga vägen. Bussar, gående och cyklar har fått sina nya vägar och hållplatser.

Uppdaterad information och svar på frågor

Den bästa informationen får du av den av oss som har ansvaret. Titta på våra hemsidor, där finns den mest uppdaterade informationen.

SL bygger Tvärbanan och ansvarar för busstrafiken

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya resmöjligheter som binder ihop regionen på ett hållbart sätt. Med Tvärbanans Kistagren knyts arbetsplatser i norr ihop med bostads-områden i söder. Resenärer får nya resmöjligheter till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen skapar smidiga byten mellan tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Läs mer här: www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund/
Kontakt: SL:s kundtjänst, telefon: 08-600 10 00

Sollentuna kommun bygger ett nytt centralt torg i Helenelund

centrala Helenelund utvecklar vi en tätare och mer levande stadsmiljö. När Tvärbanans Kistagren börjar gå till Helenelund år 2023 så kommer området dessutom bli en ny knutpunkt.
Läs mer här: www.sollentuna.se/centralahelenelund
Kontakt: Sollentuna kommuns kontaktcenter, telefon: 08-579 210 00

Trafikverket bygger en ny passage

Det är Trafikverket som bygger den nya passagen under E4 för Tvärbanans nya Kistagren. För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. Läs mer här: www.trafikverket.se/helenelund 
Kontakt: Trafikverkets kontaktcenter, telefon: 0771-921 921