Till navigation Till innehåll (s)

Tvärbanan till Helenelunds station

SL, Sollentuna kommun och Trafikverket har påbörjat arbetet för att Tvärbanans nya Kistagren ska få sin slutstation i Helenelund. Trafikstart planeras till hösten 2025.

Under vintern 2021/2022 påbörjas arbetena kring Helenelunds station. 

Läs mer om utvecklingen kring Helenelunds station

SL bygger Tvärbanan och ansvarar för busstrafiken

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya möjligheter att resa som binder ihop regionen på ett hållbart sätt. Med Tvärbanans Kistagren knyts arbetsplatser i norr ihop med områden för bostäder i söder. Resenärer får nya möjligheter att resa till och från Bromma flygplats och mässan i Kista. Spåren till Kista skapar smidiga byten mellan tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Tvärbanan till HelenelundKontakt: SL:s kundtjänst, telefon: 08-600 10 00

Sollentuna kommun bygger ett nytt centralt torg i Helenelund

I centrala Helenelund utvecklar vi en tätare och mer levande stadsmiljö. När Tvärbanans Kistagren börjar gå till Helenelund år 2023 så kommer området dessutom bli en ny knutpunkt.

Centrala Helenelund

Trafikverket bygger en ny passage

Det är Trafikverket som bygger den nya passagen under E4 för Tvärbanans nya Kistagren. För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. 

Ny passage för Tvärbanan till Helenelund, Trafikverket