Till navigation Till innehåll (s)

Tillsyn för miljö och hälsa 

Kommunen gör olika typer av verksamhetskontroller hos företag i Sollentuna för att säkerställa att verksamheten sköts enligt lagar och regler. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet.

Livsmedelskontroller

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för livsmedelskontrollen. Våra inspektörer besöker företaget för att kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som finns. Målet är att alla konsumenter ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i Sollentuna.

Livsmedelskontroll

Miljötillsyn

Alla verksamheter som kan påverka på miljön genom ett utsläpp till luft, mark eller vatten kan kontrolleras av kommunen. Det gäller till exempel avfallsstationer, panncentraler, anläggningar för schaktmassa, avloppsreningsverk och biltvättar. Även icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan räknas som miljöfarliga verksamheter.

Syftet med tillsynen är att se till att företaget följer miljölagstiftning som bland annat fastställs genom miljöbalken. Miljötillsynen innebär vanligtvis besök i de olika verksamheterna av kommunens miljöinspektörer.

Miljöfarlig verksamhet

Hälsoskyddstillsyn

Kommunens hälsoskyddsinspektörer gör besök på hygienverksamheter för att kontrollera hur verksamheten arbetar för att förhindra spridning av sjukdomar och förebygga olägenheter för människors hälsa.

Hygieniska verksamheter