Till navigation Till innehåll (s)

Verksamhetskontroller - tillsyn för miljö och hälsa

Kommunen gör olika typer av kontroller hos företag för att säkerställa att de följer lagar och regler. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är den myndighet som ansvarar.

Livsmedel

Våra inspektörer besöker ditt företag för att kontrollera att du följer de krav som finns. Målet är att alla ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i Sollentuna.

Livsmedelskontroll

Miljötillsyn

Vi kontrollerar alla verksamheter som påverkar miljön genom utsläpp till luft, mark eller vatten. Våra inspektörer ser till att du och ditt företag följer lagarna. Bland annat miljöbalken. Detta oavsett om din verksamhet kräver tillstånd eller anmälan.

Miljöfarliga verksamhet

Hälsoskydd

Våra inspektörer gör besök hos dig som driver en hygienisk verksamhet. Detta för att kontrollera hur du arbetar för att förhindra spridning av sjukdomar, och hur du förebygger besvär för människors hälsa.

Hygieniska verksamheter

Mer läsning för dig