Till navigation Till innehåll (s)
Byggkranar

Byggprojekt

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas och växer med många nya invånare varje år. I takt med utvecklingen ställs krav på utbyggnad av allt från anläggningar och fastigheter för kommunal service till utbyggnad av ledningar och rör för att hantera vatten och avlopp. Även vägar, parker och naturområden behöver utvecklas.

SKAB - Sollentuna Kommunfastigheter AB

Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) är vårt kommunala fastighetsbolag. SKAB bygger, utvecklar och förvaltar skolor, förskolor, grupp- och äldreboenden, kulturfastigheter och idrottsanläggningar.

Byggprojekt som SKAB driver

SEOM - Sollentuna Energi & Miljö AB

SEOM är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun. SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för leveranser av el, fjärrvärme, fiber, TV, vatten och avfallshantering.

I det kommunala uppdraget ingår ansvaret för vatten- och avloppsfrågor vilket innebär att försörja kommunens invånare med dricksvatten samt hantera dag- och spillvatten.  

När det skapas nya bostadsområden som behöver kopplas på VA-nätet eller om ledningar och rör behöver bytas ut är det SEOM som får i uppdrag att bygga för det. 

SEOM - pågående projekt

Sollentuna kommuns byggprojekt

Utveckling av parker och kommunala vägar sköts av Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsavdelning. I Helenelund, Tureberg, Södra Häggvik, Väsjön med flera bygger kommunen ut infrastrukturen i samarbete med SEOM och andra aktörer.

Sollentunas stadsutvecklingsområden

Aktuella mark- och vägarbeten

Alla bygg och anläggningsprojekt som påverkar trafiken i Sollentuna på ett eller annat sätt skyltas och beskrivs på vår webbplats.

Aktuella mark- och vägarbeten

Större infrastrukturprojekt

Större infrastrukturprojekt

Stockholmsregionens tillväxt och behovet av mer miljöanpassat resande ställer stora framtida krav på regionens infrastruktur. I Sollentuna genomförs ett antal större infrastrukturprojekt vad gäller vägar, järnväg, kraftledningar med mera. 

Större infrastrukturprojekt

Mer läsning för dig