Till navigation Till innehåll (s)
Transformatorstation i Väsjön
Nybyggnad

Transformatorstation

En transformatorstation kräver bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation. 

Du behöver oftast inte bygglov om

  • transformatorstationen ska uppföras inom järnvägs- eller vägplan
  • transformatorstationen ska uppföras hemligt som en del av totalförsvaret.

Allt du behöver veta om bygglov för  transformatorstation

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 5000 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan   

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar. 

I vissa fall behöver du även följande handlingar 

  • anmälan av kontrollansvarig. 

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade