Till navigation Till innehåll (s)

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer det barn och unga under 18 år till Sverige för att söka asyl. Om de inte har någon förälder eller annan vårdnadshavare med sig räknas de som ensamkommande barn.

Barn och unga under 18 år som kommer till Sverige som asylsökande utan medföljande vårdnadshavare räknas som ensamkommande. När barnen kommer till Sverige, erbjuds de ett tillfälligt boende i den kommun där de först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Migrationsverket anvisar sedan barnen till den kommun som ska ta över ansvaret.

Kommunens respektive Migrationsverkets ansvar

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

Kommunens ansvar gäller för ensamkommande asylsökande barn tills de fyller 18 år. Det gäller också för ensamkommande barn och ungdomar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd tills de fyller 21 år om de går i skolan.

Socialnämnden, överförmyndarnämnden och barn- och ungdomsnämnden är delaktiga i den unges mottagande. Överförmyndaren utser en god man som ska företräda den unge och barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att ordna skolgång.

Boende

Barnen placeras i ett lämpligt boende i form av jourhem/familjehem eller HVB-hem (hem för vård och boende). När ungdomarna blir självständiga och integrerade i samhället kan de beviljas utslussboende.

Insats

Alla ensamkommande barn och unga som anvisats av Migrationsverket till Sollentuna kommun har en socialsekreterare. Socialsekreteraren utreder den unges behov utifrån Barns Behov i Centrum (BBIC). Hen följer också upp de beviljade insatserna. Målet med insatserna är att ungdomarna ska bli självständiga och integreras i samhället.

På enheten för ensamkommande barn och unga arbetar även en kurator där den unga kan få stödsamtal eller stöd enligt TrT, Teaching Recovery Techniques.

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

Överförmyndarnämnden utser en god man som företräder barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter. När barnet har fått uppehållstillstånd upphör uppdraget som god man. Då utreder och beslutar Tingsrätten om en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vill du göra en insats?

Är du intresserad av att göra en insats? Då kan du till exempel bli familjehem, kontaktperson, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med enheten för ensamkommande barn och unga, ringer du 08-579 225 77. Telefonen är öppen:
måndag-onsdag 9-16
torsdag 9-18
fredag 9-14
Lunchstängt 12-13

Om du vill göra en orosanmälan 

Om du vill göra en orosanmälan ska du skriva "enheten för ensamkommande" i anmälan. 

Till orosanmälan

Länkar

Jourhems och Familjepoolen Nordväst

God man för ensamkommande barn

Centrum för Integration och Flerspråkighet i Sollentuna

Migrationsverket om ensamkommande barn

Information Sverige om ensamkommande barn

Ung och placerad

 

Mer läsning för dig