Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser och regler kring olika ersättningar och pension till förtroendevalda. Även regler för politiska sekreterare och kommunalt partistöd.

Meddelande om särskilt beslut gällande frysning av arvoden under 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020, § 99 att samtliga arvoden till kommunens förtroendevalda och ledamöter i kommunens helägda bolag ska från och med utbetalningen för november 2020 och fram till och med utbetalningen för oktober 2021 baseras på det arvodet för riksdagsledamöter som gäller för oktober 2020 (68 400 kr per månad). Beslutet gäller även arvoden i de kommunala råden. Beslutet om frysning av arvoden gäller dock inte ersättning till kommunens borgerliga officianter.