Till navigation Till innehåll (s)
Billd på vägskylt på Hollywoodvägen

Bestämmelser gällande häck

Hjälp till att minska risken för olycksfall och öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att klippa häcken så att sikten är fri i korsningar och vid utfarter.

Enligt plan- och bygglagen är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Dålig sikt påverkar trafiksäkerheten. Se till att klippa häckar, buskar och träd vid behov.

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Dessa regler gäller

Så ska du klippa häcken för att skapa en trafiksäker miljö.

Utfart mot gata.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Klipp häcken för att öka trafiksäkerheten

Hörntomt.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Illutration med häckhöjder ut mot gata

Häck mot gata.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana - minst 3,2 m
  • över cykelväg - minst 3,2 m
  • över körbana - minst 4,6 m

Mer läsning för dig