Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontoret arbetar med förvaltning och utveckling av kultur- och fritidsområdet i Sollentuna. Uppdraget kommer från kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschef är Eva Wiström 

Kulturavdelningen

Kuturavdelningen arbetar med:

 • Samordning och utveckling av kulturen i Sollentuna
 • Biblioteken i Sollentuna
 • Sollentuna kulturskola
 • Verksamhet i Edsviksområdet
 • Galleri Aniara och kommunens konstsamling
 • Arena Satelliten
 • Daglig verksamhet (LSS)
 • Allmän kulturverksamhet
 • Kulturstipendier och andra utmärkelser
 • Bidrag till kulturföreningar och organisationer

Idrott- och fritidsavdelningen

Idrott- och fritidsavdelningen arbetar med:

 • Strategiskt utvecklingsarbete inom idrottsområdet i Sollentuna
 • Idrottsarenor och anläggningar (Sollentunavallen, utegym, idrottshallar, motionsspår, sjöisbanan och så vidare
 • Bokning av idrottsanläggningar och hallar
 • Bidrag till ungdomsföreningar och organisationer
 • Samordning av funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor
 • Kommunala fritidsgårdar i åldern 13 – 17 år
 • Mobila fältfritidsledare

Kansliet

Kansliet arbetar med:

 • Nämndadministration, registration
 • Ekonomi
 • Strategiska funktioner

Extern entreprenör

 • Sim & sporthallen drivs av Medley AB på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
 • Väsjöbacken drivs av Hajstar Fritid AB på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
 • Edsvik konsthall drivs av Edsvikens konsthall AB på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
 • Överby Fritidsgård drivs av Överby Hästsportförening enligt avtal med Sollentuna kommun
 • VCafé drivs av Vibyskolans ekonomiska förening enligt avtal med Sollentuna kommun