Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontoret arbetar med förvaltning och utveckling av kultur- och fritidsområdet i Sollentuna. Uppdraget kommer från kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschef är Eva Wiström.

Kulturavdelningen

Kuturavdelningen arbetar med:

 • Samordning och utveckling av kulturen i Sollentuna.
 • Biblioteken i Sollentuna.
 • Sollentuna kulturskola.
 • Verksamhet i Edsviksområdet.
 • Galleri Aniara och kommunens konstsamling.
 • Arena Satelliten.
 • Daglig verksamhet (LSS).
 • Allmän kulturverksamhet.
 • Kulturstipendier och andra utmärkelser.
 • Bidrag till kulturföreningar och organisationer.

Idrott- och fritidsavdelningen

Idrott- och fritidsavdelningen arbetar med:

 • Strategiskt utvecklingsarbete inom idrottsområdet i Sollentuna.
 • Idrottsarenor och anläggningar som Sollentunavallen, utegym, idrottshallar, motionsspår, sjöisbanan och så vidare.
 • Bokning av idrottsanläggningar och hallar.
 • Bidrag till ungdomsföreningar och organisationer.
 • Samordning av funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor.
 • Kommunala fritidsgårdar  för unga i åldern 13 – 17 år.
 • Mobila fältfritidsledare.

Kansliet

Kansliet arbetar med:

 • Nämndadministration och registration.
 • Ekonomi.
 • Strategiska funktioner.

Extern entreprenör

 • Sim & sporthallen drivs av Medley AB på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.
 • Väsjöbacken drivs av Hajstar Fritid AB på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.
 • Edsvik konsthall drivs av Edsvikens konsthall AB på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.
 • Överby Fritidsgård drivs av Överby Hästsportförening enligt avtal med Sollentuna kommun.
 • VCafé drivs av Vibyskolans ekonomiska förening enligt avtal med Sollentuna kommun.