Till navigation Till innehåll (s)

Narkotika

I Sollentuna arbetar vi aktivt för att färre unga ska använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Majoriteten av ungdomarna i Sollentuna kommun har inte testat narkotika.

År 2 på gymnasiet har:

 •  22 % av pojkarna och
 • 12 % av flickorna provat narkotika.

Cannabis är den vanligaste drogen bland ungdomar. Attityderna till bland annat marijuana och hasch blir allt mer liberala. Långt ifrån alla ungdomar röker cannabis (hasch och marijuana), men användningen är betydligt högre i Stockholms län än i övriga landet – framför allt bland gymnasieelever.

Var uppmärksam på:

 • Skolk
 • Försämrade skolresultat
 • Drogliberala kompisar

Andra varningssignaler kan vara att din tonåring tappar intresset för saker som tidigare varit roligt eller drar sig undan på ett sätt som oroar dig.

Håll koll och håll i

 • Var nyfiken, ställ frågor och prata med din tonåring.
 • Håll dig informerad om var din tonåring är och vilka kompisar hen umgås med.
 • Prata med kompisarnas föräldrar.
 • Det är vanligt att föräldrar släpper taget om sina tonåringar under den period i livet då de behöver sina föräldrar mest, håll i lite längre!

Ungdomars främsta anledningar till att inte pröva cannabis är:

 • Att föräldrarna bryr sig
 • Vill inte förstöra relationen med sina föräldrar
 • Föräldrarnas förväntningar på att de inte ska använda droger
 • Man vill inte göra mamma och pappa besvikna

(Fokusgruppsundersökning, Stockholms stad 2013)

Du som förälder/viktig vuxen är den viktigaste personen i ditt barns liv!

Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn inte provar. Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger.

Sök hjälp

Det är viktigt att söka hjälp tidigt och att gå på sin magkänsla. Det är aldrig försent att ta hjälp. Om du som förälder är orolig för att din tonåring använder alkohol/droger kan du kontakta:

Mini-Maria Sollentuna (alkohol, droger): 08-579 226 59, 08-579 22671, 08-123 474 56
Maria ungdom: 08-123 474 10 (dygnet runt, Stockholm).
Socialtjänsten (mottagningsgrupp): 08-579 210 00
För mer information kontakta: 
Ida Söderin, Preventionssamordnare
ida.soderin@sollentuna.se, Tfn: 08-579 213 22 

Länkar

cannabishjalpen.se